HELSENORGE

TSB-lederkonferansen 2022

Velkommen til TSB-lederkonferansen 2022! Få faglig påfyll i arbeidet med å lede i TSB, bli kjent med og del erfaringer med andre ledere. Konferansen samler ledere på alle nivåer i TSB, fra helseforetak og private enheter som har avtale med RHF/Helfo.

Hovedtema er implementering, kompetanseutvikling og opplæring

Tema for TSB-lederkonferansen 2022 er "Hvordan lede implementering, kompetanseutvikling og opplæring i tverrfaglig spesialisert rusbehandling?"

Praktisk informasjon

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i TSB, fra helseforetak, private avtaleparter og FBV-leverandører

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Påmelding:
Meld deg på her

Invitasjon:
Se invitasjon med forløpig program her

Godkjenninger

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger, og de samme vil søkes om for 2022:

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Fant du det du lette etter?