TSB-lederkonferansen 2022

Velkommen til TSB-lederkonferansen 2022! Få faglig påfyll i arbeidet med å lede i TSB, bli kjent med og del erfaringer med andre ledere. Konferansen samler ledere på alle nivåer i TSB, fra helseforetak og private enheter som har avtale med RHF/Helfo.

Hovedtema er opplæring og implementering

Tema for TSB-lederkonferansen 2022 er "Hvordan lede opplærings- og implementeringsarbeid i TSB?"

Når program for konferansen er klart, publiseres det her.

Praktisk informasjon

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i TSB, fra helseforetak, private avtaleparter og FBV-leverandører
Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Når påmeldingen åpner, publiseres mer informasjon her.

Godkjenninger

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger, og de samme vil søkes om for 2022:

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Fant du det du lette etter?