HELSENORGE

TSB-lederkonferansen 2023

Velkommen til TSB-lederkonferansen 2023! Få faglig påfyll i arbeidet med å lede i TSB, bli kjent med og del erfaringer med andre ledere. Konferansen samler ledere på alle nivåer i TSB.

Hovedtema er "Hvordan lede fremtidens TSB?"

Tema for TSB-lederkonferansen 2023 er "Hvordan lede tverrfaglig spesialisert rusbehandling i fremtiden?" 
På denne siden vil du finne mer informasjon om program og påmelding. Påmeldingen er ikke åpnet enda.

Praktisk informasjon

Målgruppe: Ledere på alle nivåer i TSB

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Påmelding: Påmeldingen er ikke åpnet enda

Program: Program kommer

Godkjenninger

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger, og de samme vil søkes om for 2023:

Den Norske Legeforening

Allmennmedisin: Godkjennes med tolv valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Psykiatri: Godkjennes med tolv timer for spesialistenes etterutdanning.

Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med tolv timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening

Godkjennes som tolv timers vedlikeholdsaktivitet.


Fant du det du lette etter?