Tverrfaglig dag om skader på plexus brachialis

Gratis webinar for helsepersonell

Innhold

 • Introduksjon av landsfunksjonen og plexusteamet på OUS Rikshospitalet, henvisningsrutiner
 • Møte med brukerrepresentant
 • Kort innføring i anatomi og skademekanisme
 • Fødselsskader:
  • Primærvurdering, oppfølging barsel og tidlig periode
  • Primærkirurgi og indikasjon for dette
  • Tidlig oppfølging og oppfølging ved primærkirurgi
  • Sekundærkirurgi og indikasjon for dette
  • Oppfølging ved sekundærkirurgi, kunnskapsbasert prosedyre
 • Traumatiske skader:
  • Primær- og sekundærkirurgi
  • Oppfølging/rehabilitering 
 • Diskusjon/ avslutning

* Med forbehold om mindre endringer

Deltakeravgift og plattform

Kurset er gratis og vil foregå via Norsk Helsenett.

Påmelding

Påmelding til kurset skjer på e-post: plexusteam@ous-hf.no

Oppgi navn, telefonnummer og arbeidssted.

Fant du det du lette etter?