Tverrfaglig nasjonal nettverksdag i barnerevmatologi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.03.2017, Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, førskole-/lærere, sosionomer, BUP, oa. innen kommune, stat og privat med noe erfaring med pasientgruppen.

Se også program for fagdag 13. mars.

Seminaravgift: 1 dag kr. 1000,- inkl. lunsj / 2 dager kr. 1700,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 13. februar 2017 – påmeldingen er bindende etter fristen

Påmeldingsadresse: fagdag2017@ous-hf.no

Ved påmelding oppgi:

DATO FOR DELTAKELSE – NAVN – YRKE – FAKTURAADRESSE - evt. KOSTNADSSTED

Når og hvor

Dato
14.03.2017 
Klokkeslett
09:30-17:00
Sted
Rikshospitalet
Oppgang D1, 2. etg., rom 2082 – se oppslag!
 
Arrangør
Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR)
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål kontakt Mona Røisland
mroislan@ous-hf. / tlf. 23 07 38 96
 

PROGRAM

 

09.30   Registrering – lett servering
 


10.00  Velkommen v/Mona Røisland, koordinator for Nasjonal kompetansetjeneste for barne-og ungdomsrevmatologi – NAKBUR
  

10.10   Ungdom, behandlingsoppfølging og selvseponering – Anna forteller sin historie
 


10.50    «Deltagelse i hverdagslivet – erfaringer fra ungdom med barneleddgikt; forhandlinger om normalitet»

           v/masterstudent Line Myrdal Styczen

 

11.30     «Det glemte leddet - Barneleddgikt med fokus på kjeven» v/ doktorgradsstipendiat Paula Frid, UiT, Tromsø
 


12.00      «BURG – Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsorganisasjon – hva gjør vi og hva kan vi brukes til?»

«Behandlingsreiser utland – for hvem, når og hvordan?»
 


12.30      Lunsj i kantinen
 


13.30     «Fatigue ved revmatisk sykdom; tanker om hvordan helsepersonell kan bidra med tilrettelegging av hverdagen - Kunnskapsgrunnlag og erfaringsbasert
 praksis» v/ergoterapeut, MSc Berit Widerøe Njølstad
 


14.10      «Kondisjon og fysisk aktivitet hos barn med JIA». Foreløpige resultater fra studien «Fysisk form ved barneleddgikt» v/ fysioterapeut, MSc og stipendiat Kristine Risum

 
14.40      «Kunnskapsbasert, tverrfaglig opplæringsprogram for ungdommer (13-18 år)  med barneleddgikt» v/ fysioterapeut Ulrika Nilsson og sykepleier Nina Eriksen 

 

15.10      Pause
             

15.30      «Hvordan går det med pasienter med barneleddgikt når de blir voksne? Resultater fra en langtidsoppfølging over 30 år»  v/overlege, postdoc Anne Marit Selvaag
 


16.00      «Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier»

v/ sykepleier, MSc Hilde Silkoset og sykepleier, MSc Kristian Kjærnes
 


16.40      Avsluttende kommentar       

                                                                                             

Med forbehold om endringer.

 

Dagen er søkt som meritterende i Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund.

Fant du det du lette etter?