Tverrfaglig tilnærming til medikamentell behandling ved utfordrende atferd

Kurs , 05.12.2018 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Målgruppen for fagdagen er leger, vernepleiere, psykologer og andre fagpersoner ansatt i Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.
Medikamentell behandling

Foto: OUS billedbase

Utfordrende atferd hos barn og unge i målgruppen til habiliteringstjenestene er en krevende og sammensatt oppgave. Det kan dreie seg om søvnvansker, vegring, sosiale utfordringer, selvskading, psykiske tilleggslidelser, aggresjon og utagering. Ved medikamentell behandling av utfordrende atferden kreves det tett oppfølging av barnet/ungdommen og familien, og samarbeid mellom flere fagpersoner og instanser er nødvendig.

Følgende temaer vil bli berørt på fagdagen:

  • Vurdering av behov for medikamentell behandling ved utfordrende atferd
  • Medikamentell behandling av psykiske lidelser som kan gi utfordrende adferd
  •  Hvilke medikamenter er aktuelle å bruke?
  • Hvilken støtte finnes til vurderingsprosessen?
  • Bruk av eksprimentelle design og standardiserte kartleggingsverktøy

Det legges opp til både forelesninger, erfaringsutveksling og bruk av case for å illustrere vurderinger og tverrfaglig samarbeid. Det oppfordres til tverrfaglig deltakelse fra det enkelte HABU. Invitasjonen kan gjerne deles med aktuelle samarbeidsparter i BUP.

Forelesere:

Overlege Inger Breistein Haugen og overlege Maria Engebretsen ved Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus.

Terje Fredheim, Phd. MSc, Fagleder, Mjøsen Bo og Habilitering.

Påmelding: Frist for påmelding er 21.november 2018.

Fagdagen er nå fulltegnet for deltakelse i forelesningssalen, men det er fortsatt anledning til å melde seg på som deltaker på videokonferanse.

Hvis du ikke har anledning til å delta på videokonferanse fra egen arbeidsplass, så blir det tilrettelagt for deltakelse på videokonferanse fra RHABU sine lokaler i bygg 31b, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Angi på påmeldingsskjemaet hvor du ønsker å delta på videokonferanse fra. 

Fagdagen er gratis. Det blir servert lunsj til de som deltar på Ullevål sykehus.

Her kan du melde deg på

Program

Når og hvor

Dato
05.12.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Ullevål sykehus, Kvinnesenteret (bygg 8)
  
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.