Tverrfaglig videreutdanningsprogram i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 02.09.2019-01.09.2020 , Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNINGSPROGRAM I FAMILIEBASERT BEHANDLING FOR ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER FOR BARN OG UNGE - nytt kull høsten 2019

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) vil i september 2019 starte opp kull 3 av et tverrfaglig videreutdanningsprogram, med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser, hos barn og unge og deres familier.

Bakgrunn:
Opplæring av terapeuter i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser er lite utbredt i Norge.
Pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser har ofte lange behandlingsforløp i første- og andrelinjetjenesten. Gjennom å tilby behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP) et videreutdanningsprogram i familieterapi for alvorlige spiseforstyrrelser, ønsker vi å bidra til at det kan bygges opp kompetanse i spesialisthelsetjenesten, som på sikt kan bidra til at pasienter og familier i vår region tidligere får tilgang til en virksom behandling.

I de nye nasjonale retningslinjene for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser som ble utgitt i april 2017, får familie-basert behandling (FBT) en sterk anbefaling både ved anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser hos barn og unge. Anbefalingen er basert på oppsummert forskning som viser bedre resultater av FBT enn individuell behandling hos barn og unge med anoreksi og bulimi (Couturier, Kimber, & Szatmari, 2013). Det er derfor viktig at behandlere i spesialisthelsetjenesten kan få systematisk opplæring i metoden.

Målgruppe:
Videreutdanningen retter seg mot behandlere i BUP, leger/psykiatere, psykologer/ psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar. 

Vi tar opp inntil fire veiledningsgrupper med åtte deltagere i hver, totalt 32 deltagere. Vi krever minimum 24 deltagere for å starte opp dette videreutdanningsprogrammet.

Beskrivelse av videreutdanningsprogrammet:
• Høst 2019:
1)  2+3. september 2019: To dagers oppstartsseminar/workshop med forelesning, rollespill og diskusjoner 
• Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 1.
2) 14+15. oktober 2019: todagerssamling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag.
• Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 2.
3) 25+26. november 2019: todagerssamling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag
• Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 3. Tilpasning til vår kontekst.

• Vår 2020:
Datoer avtales videre i veiledningsgruppene – omtrentlig fordeling er
• Januar: 1 veiledningsdag
• Februar: 1 veiledningsdag
• Mars: 1 veiledningsdag
Fellessamlinger våren 2020: to dager, hvorav en seminardag med gjesteforeleser og en dag med dels veiledning i grupper og dels felles samling med avslutning – dato kommer

Alle dager undervisning/veiledning fra kl 09.00-15.00 inkl lunsj

• Totalt antall timer forelesning: 6 dager x 6 timer + ½ dag: 39 timer.
• Totalt antall veiledningstimer (5,5 dag): 33 timer.

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver BUP starter sammen og at respektive ledere ved å støtte dette er med på og gjøre dette til en satsing. 

Veiledere/forelesere i første kull:
• Vigdis Wie Torsteinsson; psykologspesialist, familieterapeut og veileder, RASP.
• Inger Halvorsen; barne- og ungdomspsykiater, Ph.D. , familieterapeut, RASP.
• Anne Lise Kvakland: klinisk spesialist i sykepleie og familieterapeut, RASP
• Jeanette Skjønhaug, spesialsykepleier, helsesøster og familieterapeut, RASP

Kostnad:
Pris per deltaker: NOK 4200,- Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser. Utgifter til litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne.

Anbefalt Litteratur: 
• Couturier, J., Kimber, M., & Szatmari, P. (2013). Efficacy of family-based treatment for adolescents with eating disorders: a systematic review and meta-analysis. Int.J.Eat.Disord., 46(1), 3-11. doi: 10.1002/eat.22042 [doi]
• Lock, J., Le Grange, D. (2012). Treatment Manual for Anorexia Nervosa. A Family-Based Approach. 2nd edition. New York: Guilford Press.

Søknad:
Det nå åpnet for å kunne søke deltagelse på programmet.
NB! Kun søknader mottatt via elektronisk skjema godtas. 

  • Søknadsskjema–trykk her 
    NB!
    Søknadsfrist er 01. juni 2019

Husk å begrunne i søknad om hvorfor du søker.

Uttak av deltagere til programmet skjer etter fristens utløp, og søkerne får tilbakemelding innen 15. juni pr mail om de har fått tildelt plass på kullet.

Generelle henvendelser vedrørende påmelding til videreutdanningsprogrammet kan rettes til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, tlf. 23 01 62 24 eller evt kurs-mobil 415 71 052.
Spørsmål om faglig innhold og organisering kan rettes til Heidi Langbakk Skille, email : uxskhe@ous-hf.no

Lokaler: All undervisning og veiledning vil foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, dersom ikke annet blir oppgitt underveis. Nærmere beskjed om romnummer kommer til deltakerne før studiestart.

Godkjenning:
Det vil søkes om godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforening.

Arrangør:
Kompetanseenheten, Regional Seksjon Spiseforstyrrelser, Ullevål Sykehus.

Når og hvor

Dato
02.09.2019-01.09.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
  
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontakt
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224/kursmobil 41571052
 
Mer informasjon
eliaha@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.