Tverrfaglig videreutdanningsprogram i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge, kull 2 - 2018/2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , Oppstartseminar 05 og 06 september 2018 , Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

NB! SØKNADSFRIST 15.06.18 ! Åpent for søknad til opptak for kull 2 - 2018/2109- på tverrfaglig videreutdanningsprogram i familiebasert behandling for alvorlige spiseforstyrrelser for barn og unge.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser vil i september 2018 starte opp kull 2 av et tverrfaglig videreutdanningsprogram, med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser, hos barn og unge og deres familier.

Bakgrunn:
Opplæring av terapeuter i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser er lite utbredt i Norge.
Pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser har gjerne lange behandlingsforløp i første- og andrelinjetjenesten før de blir henvist til spesialisert behandling ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP). Gjennom å tilby behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP) et videreutdanningsprogram i familieterapi for alvorlige spiseforstyrrelser, ønsker vi å bidra til at det kan bygges opp kompetanse i spesialisthelsetjenesten, og som på sikt kan bidra til at pasienter og familier i vår region tidligere får tilgang til en virksom behandling.

I de nye nasjonale retningslinjene for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser, som ble utgitt i april 2017, får familie-basert behandling (FBT) en sterk anbefaling både ved anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser hos barn og unge. Anbefalingen er basert på oppsummert forskning som viser bedre resultater av FBT enn individuell behandling hos barn og unge med anoreksi og bulimi (Couturier, Kimber, & Szatmari, 2013). Det er derfor viktig at behandlere i spesialisthelsetjenesten kan få systematisk opplæring i metoden.

Målgruppe:
Videreutdanningen retter seg mot behandlere i BUP, leger/psykiatere, psykologer/ psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar. 

Vi tar opp inntil fire veiledningsgrupper med åtte deltagere i hver, totalt 32 deltagere. Vi krever minimum 24 deltagere for å starte opp dette videreutdanningsprogrammet.

• Totalt antall timer forelesning: 6 dager x 7 timer: 42 timer.
• Totalt antall veiledningstimer: 32 timer.

Vi anbefaler at minst to behandlere fra hver BUP starter sammen og at respektive ledere ved å støtte dette er med på og gjøre dette til en satsing. 

Datoer for samlinger finner du under kompetansehevende tiltak her

Veiledere/forelesere i første kull:
• Vigdis Wie Torsteinsson; psykologspesialist, familieterapeut og veileder, RASP.
• Inger Halvorsen; barne- og ungdomspsykiater, Ph.D. , familieterapeut, RASP.
• Anne Lise Kvakland: klinisk spesialist i sykepleie og familieterapeut, RASP
• Jeanette Skjønhaug, spesialsykepleier, helsesøster og familieterapeut, RASP

Kostnad:
Pris per deltaker: NOK 3200,- Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser. Utgifter til litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne.

Søknad: NB! Kun søknader via elektronisk skjema godtas. 
Uttak av deltagere skjer rett etter fristens utløp, og søkerne får beskjed så snart som mulig og  innen utgangen av juni pr mail om de har fått tildelt plass.

Søknadsskjema : Trykk her for påmeldingsskjema

Søknadsfrist er 15. juni 2018 (NB! UTSATT FRIST!)

Lokaler: All undervisning og veiledning vil foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37 inngang A, dersom ikke annet blir oppgitt underveis. Nærmere beskjed om romnummer kommer til deltakerne før studiestart.

Godkjenning:
Det vil søkes om godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforening.

Arrangør: Kompetanseenheten og regional poliklinikk ved RASP, Ullevål Sykehus.

Generelle henvendelser vedrørende påmelding til videreutdanningsprogrammet kan rettes til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no , tlf. 23 01 62 24 eller evt
kurs-mobil 415 71 052.

Spørsmål om faglig innhold og organisering kan rettes til
Heidi Langbakk Skille, Enhetsleder Kompetanseenhet RASP,
ktr. 23 01 62 48, m. 97 58 14 76 ,  e-mail: Heidi.Langbakk.Skille@ous-hf.no
eller
Marianne Garte, Enhetsleder Poliklinikken RASP,
ekspedisjon 23 01 62 30 | kontor 23 01 62 22,  e-mail: marianne.garte@ous-hf.no  


Når og hvor

Tid
Oppstartseminar 05 og 06 september 2018
Klokkeslett
 
Sted
De som blir tatt ut får fullstendig oversikt over tid/sted i egen mail.
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontakt
Sekretær Elisabeth Haakafoss
tlf 23 01 62 24/kursmobil 415 71 052
epost: eliaha@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.