HELSENORGE

Ulcerøs kolitt, mestringskurs

Kurs for deg som lever med ulcerøs kolitt og dine pårørende. På kurset deltar også personer med Crohns sykdom. Utfordringer rundt begge diagnoser vil bli godt dekket på kurset

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra egen lege for å delta hvis du ikke er under behandling ved Oslo universitetssykehus. Hvis pårørende skal delta, vennligst oppgi dette ved påmeldingen.

Henvisningen sendes elektronisk eller pr post til:

Oslo universitetssykehus

Medisinsk klinikk, Gastromedisinsk poliklinikk

Postboks 4956 Nydalen

0424 Oslo

Merk henvisningen "IBD-skole, ulcerøs kolitt"

Når henvisningen er sendt inn, vil du få invitasjon når kurset når det blir satt opp. Du har anledning til å ta med en pårørende (gratis). Det bør helst stå i henvisningen.

Kurset koster en egenandel.

 

Innhold:

I løpet av kurset møter du erfarne fagpersoner som foreleser om aktuelle temaer. Du vil og møte en brukerrepresentant med din diagnose som forteller om sine erfaringer med å leve med helseutfordringer i hverdagen. Det legges til rette for at du kan stille spørsmål og dele egne erfaringer underveis i kurset.

  • Sykdomsforståelse, anatomi, myter og sannheter ved spesialsykepleier
  • Medisinsk og kirurgisk behandling ved gastroenterolog
  • Mestringsstrategier ved gastrosykepleier
  • Kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog
  • Trygderettigheter og arbeidsliv ved sosionom
  • Tanker rundt stomibehandling ved stomisykepleier
  • Min historie og hvordan jeg har kommet videre ved brukerrepresentant fra LMF og Norilco

Kurset ledes av spesialsykepleier Turid Bua.

Se brosjyre for kart og flere opplysninger: 2022 kursbrosjyre UC-CD.pdf

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Gastromedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, og pasientforeningene Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og Norilco.

Du kan lese mer om forekomst, årsaker og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommer samt pågående kliniske studier på Gastromedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus sine nettsider og på Helsenorge sine nettsider.

Fant du det du lette etter?