HELSENORGE

Unnvikende personlighetsforstyrrelse – Et fagfelt i utvikling

 

Bilde av en en katt som titter forsiktig frem fra bak en vegg

Mennesker med unnvikende personlighetsforstyrrelse ønsker nærhet og kontakt, men trekker seg unna av frykt for avvisning og kritikk. Ofte oversett og tilbaketrukket, lever mange med selvforakt og de mottar sjeldent tilstrekkelig behandling. Det er på tide å endre dette. I en verden som verdsetter utadvendthet og selvhevdelse, kan det kjennes utfordrende for behandlere å hjelpe pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse.

Sosialt samspill og emosjonell kontakt er noe av det den terapeutiske alliansen næres av. Pasientene kan fremstå uinteresserte i terapi, mens i realiteten sliter de med å formulere eller våge å dele det de har på hjertet. Terapeutene på sin side kan bli utfordret av en stille pasient som strever med å formulere egne mål.

Selv om det ikke finnes evidensbasert behandling, har mye vist seg å være til hjelp. Fagfeltet er i stadig utvikling, og til denne fagdagen har vi samlet et sterkt team av klinikk-nære forskere fra ulike land og aldersgrupper.

Fagdagen gir deg:

 • Oppdatert innsikt i unnvikende personlighetsforstyrrelse og behandlingsmetoder
 • Verktøy for å tilrettelegge behandlingen til denne pasientgruppen
 • Fokus på tidlig intervensjon og behandling av ungdom

Ved å delta på denne fagdagen, vil du bli bedre rustet til å behandle mennesker med unnvikende personlighetsvansker og møte utfordringene som oppstår i terapirommet.

Sammen kan vi arbeide for å videre etablere og tilby behandling som er med å endre en utviklingsvei fra skam, unnvikelse og ensomhet, til samhold, glede og gode relasjoner.

Programmet: 

 • Unnvikelse og utenforskap i et samfunnsperspektiv – Unnvikende personlighetstrekk i en kultur som fremmer synlighet, prestasjon og selvhevdelse  (Therese Grøm, Norge)
 • Erfaringer med Metakognitiv interpersonlig terapi (MIT)/Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for unnvikende personlighetsproblemer (Sebastian Simonsen, Danmark)
 • Oppdatert forståelse og overblikk på behandling (Theresa Wilberg, Norge)
 • MBT-AA: Tilrettelagt MBT grupper for ungdom med unnvikende problemer (Sune Bo, Danmark)
 • «Vestfoldmodellen» og manualutvikling (Aleksander Husby Carlsen og Henning Jordet , Norge
 • Skjematerapi (SFT) for unnvikende personlighetsforstyrrelser (Astrid Balje, Nederland)
 • Radically open dialectical therapy (RO DBT) for ungdom med unnvikende mestringsstil (Kirsti Hermansen, Norge)

 • «Å leve med unnvikende personlighetsforstyrrelse» – En panelsamtale ledet av Åse-Line Baltzersen

Målgruppe:

Fagdagen er tilpasset helsepersonell som jobber med unge og voksne innen førstelinjen og spesialisthelsetjenesten. Du er også velkommen til å delta dersom du er spesielt interessert i tematikken.

Dato: 8. desember
Tid: 8:30-16:00
Pris:
Digital deltakelse: 1 600,-,
Fysisk deltakelse: 2 100,- (inkluderer lunsj)
Frist for påmelding til fysisk deltakelse er 8. november.
Sted: Velg mellom digital eller fysisk deltagelse.
Adresse: Epicenter, Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo

Gruppe med over 10 deltakere?
Vi tilbyr rabatt til grupper med over ti deltakere.
10-15: 35% rabatt (1 040,- pr. deltaker)
15-40 : Fastpris på 15 000,-
41 eller flere deltakere: 15 000,- + 500,- pr. deltaker utover 40 stk.

Kontakt oss for mer informasjon om rabatt: napp@ous-hf.no

Betaling:
Velg mellom betaling med kort eller faktura. Ved fakturering påløper en fakturaavgift på 150 kroner.
Klikk her for påmelding med faktura til helseforetak knyttet til Helse Sør-Øst (NB: Gjelder kun offentlige sykehus).

Godkjenning:
Kurset søkes godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening.Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?