HELSENORGE

Utredning av voksne med ADHD – Praktisk hjelp i klinikken | Webinar

ADHD Norge, RFM Vest, RKT Sør-Øst og RFM Midt inviterer til
webinar den 19. september 2022.

Våren 2021 ble fem filmer om utredning av ADHD hos voksne gjort tilgjengelig på Helsebiblioteket (Utredning av voksne-Helsebiblioteket).

På dette webinaret blir filmene presentert. Psykiater og ph.d. Anne Halmøy (Helse Bergen/UiB) og psykiater og ph.d. Mats Fredriksen (RKT Sør-Øst/ Sykehuset i Vestfold) snakker om hvordan filmene kan brukes i praktisk arbeid med utreding i klinikken. 

De svarer også på spørsmål og drøfter aktuelle problemstillinger knytta til temaet. Du kan sende inn ditt spørsmål i påmeldinga. Webinaret er aktuelt for alle som utreder ADHD hos voksne.

Webinaret er gratis, og lenke sendes ut til påmeldte i forkant av webinaret. 

Mats og Anne sitter i hver sin sol og ser på hverandre. Mellom dem er et lite bord med to vannglass.

Mats Fredriksen og Anne Halmøy (stillbilde fra film "Funksjonsnivå i hverdagen"). Foto: NTNU.

Fant du det du lette etter?