Helsenorge

UTSATT: Dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme. Digitalt kurs for pårørende 11. november 2021

Kurset er utsatt, grunnet få påmeldte. Ny kursdato kommer. Kurset er rettet mot pårørende og foreldre til barn, ungdom og voksne med dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding skjer ved henvisning fra pasientens fastlege. Denne sendes elektronisk til: Nevrologi, Oslo universitetssykehus (HER-id 122385).

I henvisningen må det fremgå navn og relasjon på kursdeltakere og om det er behov for opplæringspenger.

Dersom pasienten er fylt 16 år, betales egenandel på kr 375,-. Ved frikort eller barn under 16 betales ingen egenandel.

Illustrasjonsfoto av gutt.

Kurset er rettet mot pårørende/foreldre til barn, ungdom og voksne. Foto: Shutterstock.

Kurset er utsatt, ny dato kommer.

Temaer på kurset

 • Kurset tar opp dobbeltdiagnosen, utfordringer, tilrettelegging i hverdagen, psykisk helse og utviklingshemming, nevrokognitiv fungering, sosiale konsekvenser og rettigheter.
 • Det vil også bli informasjon fra brukerorganisasjonene.

Program

 • 09.15 - 09.30: Rommet åpnes, logg deg på med tilsendt link.  
 • 09.30 - 09.45: Velkommen! Hilde Nordahl Karterud, leder på lærings- og  mestringssenteret.
 • 09.45 -10.15: Utfordringer ved dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme, Nann C. Ek Hauge og Vibeke Snarset, rådgivere ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme (RKEA).
 • 10.15 - 10.20: Pause, 5 min. 
 • 10.20 -11.05: Psykisk helse og autisme/utviklingshemming. Sårbarhet og tilrettelegging. Trine Lise Bakken, fag- og forskningsleder NKUP/Førsteamanuensis OsloMet.
 • 11.05 -11.10: Pause 5 min. 
 • 11.10 -11.55: Dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme, Erik Sætre, overlege Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).
 • 11.55 -12.40: Lunsj. 
 • 12.40 -13.25: Nevrokognitiv fungering ved epilepsi og autismespekterforstyrrelse, Ylva Østby, nevropsykolog, RKEA.
 • 13.25 -13.30: Pause 5 min. 
 • 13.30 -14.00: Sosiale konsekvenser og muligheter i hjelpeapparatet. Ida Otterdal Ofrim, sosionom SSE.
 • 14.00 -14.05: Pause 5 min. 
 • 14.05 -14.50: Presentasjon av brukerorganisasjoner Norsk epilepsiforbund og Autismeforeningen i Norge.
 • 14.50 -15.00: Oppsummering og spørsmål. 

Endringer kan forekomme.
 

Fant du det du lette etter?