HELSENORGE

Velkommen til OUS debatt med tema organdonasjon

 

Velkommen - Ingen påmelding - førsteperson til mølla.

Vi strømmer direkte fra Litteraturhuset, mandag 5. juni kl. 17.

1700-1715 Velkommen

                    Anders Mohn Frafjord, viseadministrerende direktør, OUS 

1715-1730 Organtransplantasjon – livreddende behandling, men begrenset ressurs

               Janne Marlene Gripheim, avdelingsleder,
                     Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS 

1730-1745 Donasjon: Status, utfordringer og muligheter 

                    Dag W. Sørensen, anestesilege og donoransvarlig lege, OUS 

1745-1755 Økende ventelister for nyretransplantasjon – finnes det håp?

                    Kristian Heldal, seksjonsoverlege, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS


1755-1805 Når en får, dør en annen. Om prioritering for lungetransplantasjon

                    Are Holm, avdelingsleder Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK), OUS 

1805-1830 Pause

 

1830-1900 Tre perspektiver på organdonasjon 


Ja til livet 

Anne Stine Mollestad, pårørende

Når din nærmeste dør og blir organdonor

Torgunn Bø Syversen, Donoransvarlig sykepleier OUS


Oppspill til debatt

Morten Heier Skauby, overlege, FEBS, Transplantasjonskirurgisk seksjon, Avdeling for transplantsjonsmedisin, OUS og leder for Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) 

1900-1945 Debatten: Organdonasjon – hva nå? 

            Debattleder: Solveig Ruud, frilanser 

Debattpanel

Even A. Røed (Ap), medlem i Helse- og omsorgskomiteen
Tone W. Trøen (H), leder av Helse- og omsorgskomiteen 
Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon 
Abdifataah Mohamed Mahamud, Sykehusimam, Prestetjenesten OUS 
Stein Foss, transplantasjonkoordinator, OUS
Gro Amundsen, overlege anestesi,  Sykehuset i Vestfold
Anne Stine Mollestad, pårørende


Fant du det du lette etter?