Videomøte for kontorfaglig ansatte i HABU

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 19.10.2020, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Videomøte for kontorfaglig ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst
Kontorfaglig ansatte

Bilde: OUS bildebase

Kontorfaglig ansatte har en sentral rolle i arbeidsflyten ved habiliteringstjenestene for barn og unge. RHABU inviterer til videomøte der kontorfaglig ansatte får anledning til å utveksle erfaringer og hente ny kunnskap og inspirasjon til egen arbeidshverdag. Formålet er å bidra til god kvalitet og likere praksis i HABUene.

Videomøtet vil være det første i en rekke. Om mulig vil det bli arrangert fysiske samlinger senere.

Program for det første møtet:

  • Velkommen og presentasjon av deltakerne
  • Kontorfaglig ansatte sin rolle og betydning i HABU, v/Kristin S. Breda, seksjonsleder ved HABU Østfold.
  • Covid 19 – erfaringsutveksling om hvordan håndtere smittevern ved mottak av pasienter og pårørende på venterommet.
  • Digital utsendelse av brev – bakgrunn, funksjonalitet og løsning, v/Øyvind Tobiassen, prosjektleder Digitale Innbyggertjenester HSØ og Lydia Didi Zaric, prosjektleder, program Regional klinisk løsning.

Norsk Helsenett sin løsning for videomøte vil bli benyttet.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 10. oktober 2020.

Når og hvor

Dato
19.10.2020 
Klokkeslett
09:00-12:30
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?