Webinar for deltagere i kompetansenettverket for sosionomer i Helse Sør-Øst 15. september 2020

Erfaringer knyttet til arbeidssituasjonen under covid-19

Påmelding

Program

Temaet for den digitale samlingen blir; Erfaringer knyttet til arbeidssituasjonen under covid-19.
Temaet for dagen er satt da vi ser behovet for muligheten til at vi sammen kan diskutere og reflektere over våre erfaringer som sosionom under denne perioden.

På questbacken for påmelding er det skrevet ned noen spørsmål. Det er disse spørsmålene, og svarene fra deltagerne, som legger grunnlaget for webinaret.

Fant du det du lette etter?