HELSENORGE

Webinar om autismespekter og rus 21. mars 2023

RFM inviterer til webinar om rus og autismespekter  med Anette Ræder Brunvold, psykologspesialist og enhetsleder Ruspoliklinikk LAR 1 | Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus HF.

Tema

I dette webinaret er teama rus og autismespekterforstyrrelser/ Aspergersyndrom. 

A
nette Ræder Brnvold har bland annet vært med i prosjektet Hvordan behandle Asperger syndrom og rus? - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) og i arbeidet med Håndbok om Asperger syndrom og rus. Hun er også forfatter av kapittel om rus i boka Autisme og mental helse som kom våren 2022.

I dette webinaret snakker hun om hva vi vet om rus og ASD, behandlingstilnærminger og erfaringer fra klinikk. Det settes av tid til spørsmål og drøfting. 

Målgruppe

Fagpersoner i spesialisthelsetjenestene.

Webinaret er gratis.


Fant du det du lette etter?