HELSENORGE

Webinar om kartlegging av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme

Webinaret retter seg mot fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst, og er et ledd i kompetanseheving knyttet til rapporten "God psykisk helse for alle" og behandlingslinjen for utfordrende atferd.
Barn og unge med funksjonsnedsettelser har økt risiko for å utvikle psykiske lidelser, sammenlignet med barn og unge uten funksjonsnedsettelser. Psykiske lidelser kan bli oversett på grunn av diagnostisk overskygging, som vil si at symptomer på psykisk lidelse feilaktig forklares med barnets eller ungdommens grunnvansker. Psykiske lidelser kan også hos barn med intellektuell funksjonsnedsettelse komme til utrykk på atypiske måter, for eksempel som utfordrende atferd. Å fange opp tegn til psykiske lidelser er viktig for å kunne gi riktig hjelp og bruk av kartleggingsverktøy som er utviklet for barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme bør være førstevalget. 

På webinaret vil det være en gjennomgang av de anbefalte spesialtilpassede verktøyene:
  • Aberrant Behavior Checklist-2 (ABC-2)
  • Development Behavior Checklist-P (DBC)
  • Psychopathology in Autism Checklist (PAC)

Forelesere er

  • Marianne Berg Halvorsen, ph.d., psykologspesialist, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Sissel Berge Helverschou, ph.d., psykologspesialist, NevSom
23. november 2023 kl. 12.00–15.00 avholdes en erfaringsbasert samling om bruken og erfaringen med kartleggingsverktøyene. Det blir mulighet for både fysisk og digital deltakelse på denne samlingen. Hold av tidspunktet allerede nå.

Fant du det du lette etter?