HELSENORGE

Webinar om kartlegging av traumatiske erfaringer

Webinaret retter seg mot fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst og er et ledd i kompetanseheving knyttet til behandlingslinjen for utfordrende atferd og rapporten "God psykisk helse for alle".

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har økt risiko for å bli utsatt for fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og mobbing. De traumatiske erfaringene kan komme til utrykk på atypiske måter, for eksempel som utfordrende atferd. 

Kartlegging av potensielt traumatiske hendelser som barnet opplever eller har opplevd bør innhentes i forbindelse med utredning og behandling av utfordrende atferd. Dette for å kunne vurdere om atferden kan være en reaksjon på en traumatisk livshendelse, eller om en slik hendelse kan ha bidratt til forverring av utfordrende atferd.

På webinaret vil det være en gjennomgang av traumebegrepet og anbefalinger for traumekartlegging, inkludert klinisk bruk av kartleggingsinstrumentene: 

  • Kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer (KATES-2) 
  • Trauma information form (TIF)
  • Lancaster and Northgate trauma scales (LANTS)
Foreleser er Arvid Nikolai Kildahl, ph.d, psykologspesialist, Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykiske lidelser (NKUP).
Fant du det du lette etter?