HELSENORGE

Webinar om selvfølelse hos ungdom med ADHD 30. mars 2023

RFM inviterer til webinar hvor Inger Lise Rasmussen ved Nevroteam, BUP-Namsos. presenterer sitt doktorgradsprosjekt og den siste publiserte artikkelen om selvfølelse hos ungdom med ADHD. Det settes av tid til spørsmål og drøfting i webinaret.

Tema


Målet med studien var å utforske selvfølelse hos ungdom med ADHD over tid.

Studien har et kvalitativt retrospektivt design. Vi benyttet narrativ analyse for å utforske selvfølelse som fenomen. Vi brukte data fra en bredere kvalitativ retrospektiv studie, der vi utforsket 8 ungdommers erfaringer med å få og leve med ADHD.

Narrativene fra 3 ungdommer med ADHD reflekterte: (a) tar i bruk egen styrke til å overvinne vansker (ressilience), (b) tilgang til arenaer for mestring og (c) å være omgitt av betydningsfulle andre.

Fra et ressilienceperspektiv viser denne studien at ungdommer med ADHD kan utvikle positiv selvfølelse gjennom transformative prosesser som opprettholdes av beskyttende faktorer. Disse faktorene er avgjørende for å fremme positiv selvfølelse fra ungdomsårene til voksen alder. Vi anbefaler at fagpersoner som jobber med ungdom med ADHD, fokuserer utover deres problemer og vektlegger en styrkebasert tilnærming i skolen og hverdagen.

Hovedmålgruppe

Fagpersoner i spesialisthelsetjenestene.

Webinaret er gratis.


Fant du det du lette etter?