Webinar om spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.10.2020, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Webinar om spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende for barnet og barnets omgivelser. Målgruppen for seminaret er ansatte ved habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.
Gutt som spiser

Fra OUS billedbase

Hensikten med webinaret er å formidle kunnskap om spiseforstyrrelser og former for spising som kan være utfordrende for barnet og barnets omgivelser, som for eksempel særspising, utføringsvansker, vegring, anoreksi, overspising, pica og gulping.  På seminaret vil du få innspill til kartlegging og aktuelle tiltak.

Webinaret streames via Norsk helsenett.

Tema og forelesere:

Spiseutfordringer hos utviklingshemmede som flytter fra foreldrehjemmet til egen bolig, ved Grethe Kvan Welle, veileder, og Nils Øyvind Offernes, begge ansatt ved Avdeling for Nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus.

Spiseforstyrrelser som tegn på angst og vegring hos personer med autismespekterforstyrrelse, ved Sissel Berge Helverschou, psykologspesialist, PhD, ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom).

Når spiseutfordringene blir helseskadelig, ved Marianne Nordstrøm, klinisk ernæringsfysiolog, PhD, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Spiseforstyrrelser og forstyrret spising, ved Anne Gro Innstrand, spesialist i klinisk psykologi/psykisk habilitering, har privat praksis for mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser.

Et eksempel på systematisk opplæringsprogram for en gutt med barneautisme for å lære å smake på mat, ved Anne Line Kihle spesialvernepleier ved habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 30. september 2020.

Det tas forbehold om endringer i programmet og hvordan seminaret gjennomføres. Det er et begrenset antall plasser for de som ønsker å delta i RHABU sine lokaler. Kryss av for det ved påmelding.

Du vil i forkant av kurset få tilsendt informasjon om hvordan delta på webinaret, på den e-post adressen du registrerer ved påmelding.

Når og hvor

Dato
14.10.2020 
Klokkeslett
09:30-15:00
Sted
Ullevål sykehus - bygg 31
  
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 
Fant du det du lette etter?