HELSENORGE

Workshop: Brukermedvirkning i forskning på FORMI 27. oktober 2022

Målet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden.

Brukermedvirkning i forskning er forskning som planlegges, gjennomføres og formidles «sammen med» brukere/pasienter og ikke bare «for» eller «til» pasienter. For å få til dette må de som lever med eller tett på sykdom eller plager å være med å bidra. Se vår tre minutter lange informasjonsfilm for mer informasjon.

Målet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden. Workshopen bygger på e-læringskurset brukermedvirkning i helseforskning. Vi gir eksempler på hvordan brukermedvirkning i forskning kan organiseres på de forskjellige trinnene i forskningsprosessen. Forskere og brukere deltar sammen. Det er fokus på samarbeid, hvordan gjøre hverandre gode, legge til rette for felles språk og gjensidig forståelse. Workshopen kan hjelpe brukermedvirkere til å avklare om dette er oppgaver de kan tenke seg å bidra med videre.

Workshopen arrangeres fysisk på FORMI på Ullevål (Bygg 37 B, 3 etg.)


Fant du det du lette etter?