Workshop om bruk av HINE

Fagseminar , 06.06.2019 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Workshopen er en oppfølging av HINE-kurset som ble arrangert i juni 2018

Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) er et standardisert kartleggingsverktøy for klinisk nevrologisk undersøkelse av barn i alderen 2-24 måneder. Resultater fra flere forskningsstudier som involverer nyfødte barn i høyrisiko viser at HINE kan brukes i utredning av cerebral parese (CP). Kartleggingsverktøyet kan i tillegg bidra med informasjon om type og alvorlighetsgrad av CP, og kan også benyttes i oppfølging av barn med denne diagnosen. Internasjonale kliniske retningslinjer for tidlig diagnostisering av CP anbefaler bruk av HINE fra 3 måneders alder.

I juni 2018 arrangerte RHABU og CPRN kurs om HINE, hvor nesten åtti fagpersoner fra regionen fikk innføring i kartleggingsredskapet.

For å bidra til å støtte implementering av HINE i klinisk praksis i de ulike helseforetak arrangerer RHABU en oppfølgende workshop i samarbeid med fagpersoner ved Sykehuset i Vestfold og Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Målgruppe for workshopen er leger og fysioterapeuter ansatt i spesialisthelsetjenesten (barneavdeling og/eller habiliteringstjeneste) i Helse Sør-Øst som deltok på kurset om HINE i juni 2018.

Formålet med workshopen er at de som deltok på kurset i fjor får frisket opp sin kompetanse om HINE, og får anledning til å drøfte og utveksle erfaringer med bruk av dette kartleggingsredskapet i egen praksis.

Vi kommer nærmere tilbake med beskrivelse av programmet for workshopen. Drøftinger rundt skåring av de ulike items i HINE vil stå sentralt, det vil også bli visning av instruksjonsvideo, i tillegg legges det opp til dialog rundt implementering.

Her kan du melde deg på

Påmeldingsfrist er 1.mai 2019.

Det er begrenset med plasser på workshopen, og dersom det er stor interesse for å delta, må vi forbeholde oss retten til å fordele plassene mellom helseforetakene.

Når og hvor

Dato
06.06.2019 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3103 Tønsberg
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
i samarbeid med fagpersoner ved Sykehuset i Vestold og Drammen sykehus 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.