Workshop om bruk av HINE

Fagseminar , 06.06.2019 , Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Workshopen er en oppfølging av HINE-kurset som ble arrangert i juni 2018

Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) er et standardisert kartleggingsverktøy for klinisk nevrologisk undersøkelse av barn i alderen 2-24 måneder. Testen kan utføres på 5-10 min og kan derfor enkelt implementeres i en klinisk sammenheng. HINE ble utviklet med bakgrunn i å kunne sammenligne kliniske funn hos barnet med bildediagnostiske funn, og den totale skåren, som er normert, kan ha prognostisk verdi. Vurderingen bør inngå som standard i en barnenevrologisk status i denne aldersgruppen. Novak et al argumenterte i 2017 at HINE sammen med GMA og MRI er gullstandard ved vurdering av barn i risiko for CP, og anbefaler bruk av HINE fra 3 måneders alder for tidlig diagnostisering av CP.

I juni 2018 arrangerte RHABU og CPRN kurs om HINE, hvor nesten 80 fagpersoner fra regionen fikk innføring i kartleggingsverktøyet.

For å bidra til å støtte implementering av HINE i klinisk praksis i de ulike helseforetak arrangerer RHABU en oppfølgende workshop i samarbeid med fagpersoner ved Sykehuset i Vestfold og Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Målgruppe for workshopen er leger og fysioterapeuter ansatt i spesialisthelsetjenesten (barneavdeling og/eller habiliteringstjeneste) i Helse Sør-Øst som deltok på kurset om HINE i juni 2018.

Formålet med workshopen er at de som deltok på kurset i fjor får frisket opp sin kompetanse om HINE, og får anledning til å drøfte og utveksle erfaringer med bruk av dette kartleggingsredskapet i egen praksis.

Her finner du program for dagen.

Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Workshopen er gratis og vi serverer en enkel lunsj.

Parkering: Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset i Tønsberg, og parkeringsingshuset fylles fort opp. Det er mulig å parkere langs småveiene i området mellom sykehuset og habiliteringssenteret. Det er angitt med skilter hvor det er lov å parkere. 

Når og hvor

Dato
06.06.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00 Faglig program fra kl 09.30
Sted
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, fysioterapiavdelingen,
Halfdan Wilhelmsens allé 17, 3103 Tønsberg
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
i samarbeid med fagpersoner ved Sykehuset i Vestfold og Drammen sykehus 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.