Ludvig Magne Sollid er tildelt UiOs forskningspris for 2022

Styret ved Universitetet i Oslo deler hvert år ut priser til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. 11. mai bestemte Universitetet at forskningsprisen for 2022 blir tildelt professor Ludvig Sollid ved instituttet for klinisk medisin, det medisinske fakultet.

Professor Ludvig Sollid foto: Kristin Ellefsen, UiO

Professor Ludvig Sollid, som også er ansatt ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS, tildeles forskningsprisen for sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi. 

Sollid er internasjonalt ledende på cøliakiforskning og immunologisk forskning. Ved å studere sykdomsmekanismene for cøliaki, har han bidratt til innsikt i grunnleggende immunologiske prinsipper som kan anvendes på forskning på andre auto-immune sykdommer som diabetes, multippel sklerose og reumatoid artritt. 

Forskningens hans har ledet frem til diagnostikk og behandlingsmetoder. Sollid har bidratt vesentlig til at avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er et av de fremste forskningsmiljøene på UiO og OUS.

Hans har vunnet en rekke priser for sin fremragende forskning, både nasjonalt og internasjonalt. 


Lese hele artikkelen i Uniforum.UIO her