Akuttmottak

Akuttmottaket tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp, ved akutt sykdom eller skade. På Akuttmottaket blir du møtt av lege og sykepleier som gjør de første undersøkelser og vurderinger av din situasjon.

Les mer om Akuttmottak

Akuttmottak

De fleste pasientene vil etter kort tid flyttes til sengeposter i sykehuset. Noen pasienter blir skrevet ut og/eller videreformidlet til andre behandlingsinstitusjoner.

Avdelingsleder  Inger Larsen

Mobil: (+47) 92 03 46 32
E-post; linger@ous-hf.no

Bente Løkken
Administrasjonskonsulent
Mobil: (+47) 97 54 34 90
E-post; benlok@ous-hf.no

Akuttmottaket Ullevål

Seksjonsleder Jens Christian Holmberg
Mobil: (+ 47) 40 22 13 23
E-post; uxjeho@ous-hf.no

Akuttmottaket Rikshospitalet

Seksjonsleder Gry Paulsen
Mobil: (+ 47) 92 81 55 59
E-post; uxgrul@ous-hf.no

Kontortjenesten

Seksjonsleder Linda Vinje
Mobil: (+47) 91 35 84 44
E-post; uxvinl@ous-hf.no


Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?