HELSENORGE

– Det er nå forskningen på eldre må starte

Symptombehandling og mestring – Hva vet vi om de eldste? er tema for NORSMANs seminar på Lovisenberg Diakonale Sykehus den 4. juni. Leder for brukerutvalget ved OUS, Tove Nakken, mener det er på høy tid forskningen rettes mot de eldre. 

– De fleste eldre «feiler» ett eller annet. Derfor er symptombehandling viktig for å kunne mestre hverdagen med så god livskvalitet som mulig. Men, vet vi egentlig hva vi gjør? Hva bygger vi egentlig behandlingen på? Nedarvet erfaring? spør Tove Nakken, leder for brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus. 

Hun er derfor svært glad for at forskningsnettverket NORSMAN nå har valgt å rette fokus mot eldre med seminaret Symptombehandling og mestring – Hva vet vi om de eldste? 

Seminaret avholdes 4. juni på Lovisenberg Diakonale Sykehus på auditoriet "Rikke Nissen".  Blant annet kommer MD PhD Annamaria Ferrero hele veien fra Torino for å snakke om hvordan høy alder påvirker kreftbehandling. I tillegg kommer Psykolog PhD Henrik Børsting Jacobsen og hans far Hans Petter Jacobsen for å snakke om stress, mestring og søvn, i tillegg flere andre.

Hele programmet finner du her: Program seminar 4. juni 2018.pdf

– Rett behandling til rett tid også for eldre!

I Norge betraktes vi som «eldre» når vi passerer 67 år. Tove Nakken forteller at som spydspiss i eldre- og kreftboomen alle snakker om, og frykter, er det klart hun reflekterer over hva som venter i livets siste fase.

– Det er nå forskning på eldre må starte. Vi blir mange, vi blir kanskje sprekere og vi lever antakeligvis lengre. Vi ønsker også å bidra og delta så lenge som mulig. Eldremedisin må bli en egen spesialitet slik at vi slipper å bli assosiert med bare «eldreomsorg» i tradisjonell form. Rett behandling til rett tid også for eldre! etterlyser hun.

Når NORSMAN nå vier temaet stor oppmerksomhet, er det med et håp om at interessen sprer seg i hele nettverket, men også forskningsmiljøer forøvrig. .

– Denne seminardagen må være startskuddet til økt interesse for eldreforskning på bred front. Medisinsk kunnskap om riktig behandling av den store gruppen eldre i samfunnet, er både et etisk spørsmål og bidrar også til at vi alle kan gå inn med stor grad av verdighet i en god alderdom, sier Nakken. 

Meld deg på før det er for sent

Seminaret 4. juni er helt gratis og inkluderer, i tillegg til faglig påfyll, gratis lunsj. Vi i NORSMAN håper å se så mange av dere som mulig på Lovisenberg denne dagen, og ser på den som en flott mulighet for alle til å gå inn i sommeren med ny inspirasjon og vilje om å bidra på et felt som berører oss alle. 

Har du enda ikke meldt deg på ? Det er ikke for sent. Klikk deg inn på lenken under og meld deg på i dag. Og spre budskapet til gode kollegaer!

Meld deg på her!

Fant du det du lette etter?