HELSENORGE
SYMPTOMER KNEPROTESE

Forskere i NORSMAN med norsk-russisk samarbeid

Norske og russiske forskere har sammen sett på sammenhengen mellom en rekke symptomer, funksjon, og forløp av smerte gjennom første året etter innsetting av kneprotese. 

Forsiden til studien
Forsiden til studien

​Forskere i NORSMAN-nettverket fra Lovisenberg Diakonale Sykehus har i samarbeid med Vreden Institute i St Petersburg, Russland gjennomført en studie for å undersøke sammenhengen mellom en rekke symptomer (fatigue, angst, depresjon, søvn, smerte), funksjon, og forløp av smerte gjennom første året etter innsetting av kneprotese. 

Denne studien er en del av et lengre norsk-russisk samarbeid.

– Samarbeidet med russiske forskere ved Vreden Institute har vært svært godt og har gitt spennende resultater. Dette er den tredje publikasjonen som følger av vårt samarbeid, sier Maren Falch Lindberg i NORSMAN.

Av de 79 russiske pasientene som ble inkludert i analysene, opplevde 18 ingen forbedring av smerter gjennom det første året. Lavere grad av preoperativ smerte var det eneste symptomet som var assosiert med et dårligere resultat, i tillegg til høyere grad av fysisk aktivitet før operasjon. 

Les hele studien her. (Ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?