HELSENORGE

Hvordan jobbes det med brukermedvirkning i forskning innen mental helse i England?

5. april kommer Stan Papoulias fra King's College i London til Lovisenberg Diakonale Sykehus på NORSMAN sitt seminar om brukermedvirkning i forskning. Her vil Stan dele kunnskap og erfaring de har tilegnet seg ved Service User Research Enterprise (SURE) ved universitet i England.

​Stan Papoulias er post doktorstipendiat i brukermedvirkning ved Collaboration for Leadership in Applied Health Research and Care i sør London. I tillegg er Stan assisterende direktør for Service User Research Enterprise (SURE) ved King's College i London. Stan identifiserer seg som en tjenestebruker-forsker. Det vil si en som har hatt lang erfaring med psykiske plager, har fått diagnose og behandling, og som eksplisitt bruker erfaringene fra egen behandling som et analyseverktøy i arbeidet. 

En annen vei til helseforskning

Papoulias har, som mange tjenestebruker-forskere i England, hatt en uortodoks vei inn i helsevesenet. Enkelte har akademisk bakgrunn fra andre felt, mens andre ikke har akademisk bakgrunn i det hele tatt. Papoulias har en fortid fra film- og kulturstudier som sluttet brått da Stan fikk mentale helse-problemer som kom i sammenheng med nedskjæringene i den offentlige skolen i Storbritannia. Akademiske arbeidsplasser led også under nedskjæringene og arbeidsvilkårene forverret seg, noe som førte til at mange akademikere fikk problemer med sin mentale helse. Papolias var en av disse. I denne sammenheng flyttet Stan sin innsats over til anvendt helsefaglig forskning, hvor Stan fortsatt er den dag i dag. 

– Erfaringene jeg har dratt med deg fra min tidligere bakgrunn gjør at jeg jeg verdien av tverrfaglighet innen helseforskning. Det gjør også at jeg ser viktigheten av å observere og ta var på oppfatninger og opplevelser fra brukerne av mentale helsetjenester, sier Stan.

I dag jobber Stan ved Service User Research Enterprise (SURE) ved King's College i London, som ledes av Diana Rose som er professor innen brukermedvirkning i forskning. SURE er en enhet som ansetter forskere, som enten er brukere, eller pårørende. Med andre ord, personer som har nær tilknytning til, eller erfaringer med mentale helseproblemer. 

Forskning på brukerledet psykisk helsevern i England

På seminaret 5. april skal Papoulias gi en kort skisse av brukerledet psykisk helseforskning i England, med fokus på arbeidet som utføres ved SURE. Presentasjonen vil vurdere hvordan deltakende metoder kan produsere nye data om pasientenes behov og opplevelser rundt psykisk helsevern. Dette ved å utfordre noen av de paradigmer og prosesser som er rutinemessig generert gjennom annen type forskning. 

Papoulias gleder seg til å komme til Norge, ikke bare for å dele kunnskap, men også for å tilegne seg erfaringer fra andre.

– Dette er en flott mulighet til å lære om brukermedvirkning i forskning i Norge, og å møte andre forskere. Jeg håper det vil bli muligheter for diskusjoner i tillegg til foredragene, sier Stan.

– Internasjonalt samarbeid betyr mye

Tone Rustøen, leder i NORSMAN, sier det betyr mye for nettverket å ha et internasjonalt samarbeid. 

– Det er viktig å lære av andre og høre hva de er opptatt av, og hvordan de arbeider med brukermedvirkning. England er langt fremme innen dette området sammenliknet med oss, sier Rustøen.

Hun forteller videre at det handler mye om tradisjoner og kultur, og at vi må være innovative og være med å bidra til denne nye kulturen. 

– Vi gleder oss veldig til seminaret, og vi ser spesielt frem til å møte, høre på, og lære av vår internasjonale gjest, avslutter Rustøen.

Fant du det du lette etter?