Ingvild Vistad midlertidig tilsatt som professor i gynekologi og obstetrikk ved UiB

Vistad, som er et viktig medlem i styringsgruppen til NORSMAN, skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning av stipendiater på Sørlandet sykehus og Universitetet i Bergen.

Ingvild Vistad er midlertidig tilsatt som professor i medisin (gynekologi og obstetrikk) ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Stillingen er eksternt finansiert av Sørlandet sykehus. Arbeidsplassen til Vistad vil være ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og Sørlandet sykehus.

Klinisk institutt 2 er ett av to medisinske kliniske institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Den faglige porteføljen er bred, og spenner over mange av de medisinske spesialitetene. Instituttet har om lag 250 tilsette og holder til på universitetscampus ved Haukeland universitetssjukehus.

Vistad skal inngå i en av de eksisterende forskningsgruppene ved instituttet. Hun skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning av stipendiater på Sørlandet sykehus og/eller Universitetet i Bergen.

Stillingen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Universitet i Bergen. Ingvild Vistad har bred erfaring innenfor gynekologisk forskning (randomiserte studier innenfor hhv generell gynekologi og obstetrikk) og tversnittstudier (livskvalitet på gynekologisk kreft). Hovedfokuset har vært livskvalitet og etterkontroller etter gynekologisk kreftbehandling. Hun har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor dette feltet som vil være positivt for kreftforskningsmiljøet på Kvinneklinikken Haukeland universitetssjukehus.

NORSMAN ønsker Vistad lykke til.

Fant du det du lette etter?