HELSENORGE
NORSMAN Seminar Brukerinvolvering

Spørsmål og svar med foredragsholder Magne Nylenna

Fagdirektør for utdanning i Folkehelseinstituttet og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo Magne Nylenna kommer til NORSMAN sitt seminar 5. april. 

1) Hvem er du?

Jeg er lege og tidligere redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening og generalsekretær i Legeforeningen. Senere ble jeg direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Nå er jeg fagdirektør for utdanning i Folkehelseinstituttet og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.


2) Hva jobber du med nå?

Etter mange år med administrative lederstillinger er jeg nå mer tilbake i forskning og undervisning. Jeg er involvert i flere forskningsprosjekter som handler om samvalg, og jeg underviser PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo i forskningsmetoder.

3) Hvorfor er det viktig med brukermedvirkning i forskning?

Pasienter, pårørende og offentligheten har kunnskap om hvordan det er å leve med sykdom, bivirkninger, kostnader, tilgjengelighet etc. De har innsikt i hva som kan gjøre tiltak mer eller mindre akseptable, og de kan formulere hvilke spørsmål som de ønsker svar på.

4) Kan du si litt om foredraget ditt?

Brukerorientering og brukerinvolvering har gradvis blitt en naturlig del av helsetjenesten. Nå er tiden kommet for at også kunnskapsgrunnlaget i helsetjenesten utvikles i samarbeid med brukerne.


Fant du det du lette etter?