HELSENORGE

NORSMAN lyser ut stipend til utvikling av post-doktor prosjektsøknader

Forskningsnettverket NORSMAN vil stimulere til utvikling av post-doktor prosjektsøknader innen symptomer og symptomhåndtering. Derfor lyser vi nå ut stipend til utvikling av post-doktor prosjektsøknader. Søknadsfristen er 20. juni. 

​Søkere må ha avlagt ph.d-grad eller ha innlevert avhandlingen til bedømmelse.

Søknaden er åpen når det gjelder hvilke pasientgrupper som vil bli inkludert i studien, men intervensjonsstudier vil bli prioritert. Ulike profesjonsgrupper innen helsevesenet kan melde seg på. Vi har en tverrfaglig profil. 

Blant søkerne vil vi velge 4 kandidater som får stipend på 100 000 kroner til å utvikle hvert sitt prosjekt og søknad om finansiering. Gruppen vil være åpen for ytterligere to som ikke mottar stipend, men vil motta veiledning og tilhøre gruppen. Kandidatene vil utgjøre en gruppe som jevnlig møtes og mottar innspill fra fagpersoner.

Mer informasjon finnes i utlysningen her.


Ved spørsmål kan dere kontakte Tone Rustøen, leder for nettverket på epost tone.rustoen@medisin.uio.no
Vennlig hilsen styringsgruppen til NORSMAN ved Tone Rustøen.
Fant du det du lette etter?