HELSENORGE

NORSMAN lyser ut utenlandsstipend

Forskningsnettverket NORSMAN lyser nå ut to til fire utenlandsstipend for  2017 eller 2018. Blant søkerne vil vi velge to til fire kandidater som får stipend på opptil NOK. 100 000. Søknadsfristen er 15. august.

​Forskningsnettverket NORSMAN stimulerer til utvikling av forsking innen symptomer og symptomhåndtering. Se nærmere informasjon om våre satsningsområder her på våre nettsider.

Vi lyser derfor ut to til fire utenlandsstipend for 2017 eller 2018, med søknadsfrist 15. august. 

Søknaden er åpen når det gjelder tematikk, men kandidater som arbeider med intervensjonsstudier vil bli prioritert. Ulike profesjonsgrupper innen helsevesenet kan søke. Vi har en tverrfaglig profil. Søkere må ha avlagt mastergrad og være i et ph.d.- eller postdoktor løp.

Blant søkerne vil vi velge to til fire kandidater som får stipend på opptil NOK. 100 000

Mer informasjon finnes i utlysningen.
Støtte til utenlandsstipend.pdf

Ved spørsmål kan dere kontakte Tone Rustøen, leder for nettverket på e- post tone.rustoen@medisin.uio.no 
Fant du det du lette etter?