HELSENORGE
BEHANDLING SYMPTOMER SENPLAGER

NORSMAN støtter utvikling av app for kvinner behandlet for gynekologisk kreft

Forskningsnettverket NORSMAN gir 100.000 kroner i støtte til utvikling av ny app som skal gi kvinner behandlet for gynekologisk kreft mer informasjon om sykdommen, behandlingen, symptomer på tilbakefall og eventuelle senplager og behandling av disse.

Foto: Flickr

– I tillegg vil det være tips og råd om ernæring og fysisk aktivitet som kan føre til en bedre livsstil og gi bedre livskvalitet som kreftoverlever, sier Ingvild Vistad, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sørlandet sykehus. 

Hun er en av de som står bak appen, og er glad for at NORSMAN har gitt 100.000 kroner i støtte til utvikling av den.

Noe av det som gjør ideen så god er at man trenger ikke noe spesialutstyr fra sykehusene for å få hjelp, men man bruker den telefonen man allerede har. Da slipper helsevesenet bruke penger på nytt utstyr og kan heller bruke disse til å behandle enda flere.

– Målet er at pasientene skal få bedre informasjon og hjelp til å ta mer ansvar for egen helse etter kreftbehandling.

Pilotstudie til våren

Selv om de ikke er kommet langt i prosessen med utviklingen av appen, har Vistad klare tanker om hvordan det skal fungere når den står klar.

– Kvinner som har vært gjennom behandling vil få opplæring i bruk av appen av en spesialist på etterkontroll. Alle som er ferdige med behandling for gynekologisk kreft og som følges opp på sykehus som deltar i en forskningsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft vil delta i første omgang, sier hun. 

Appen skal utvikles i samarbeid med USIT og UiO. Vistad sier at den først skal testes ut i en pilotstudie som er planlagt å gjennomføres våren 2018 på Sørlandet sykehus. 

Fant du det du lette etter?