HELSENORGE
STIPEND NORSMAN FORSKNING

Se hvem som ble tildelt stipend til utvikling av post-doktor prosjektsøknader fra NORSMAN

Forskningsnettverket NORSMAN har delt ut 100 000 kroner i stipend til utvikling av fire ulike forskningsprosjekter.

Anne Beate Helseth Udal, Valjbona Tiric Preljevic og Mariann Gjervik Heldahl er tre av de fire som har blitt tildelt stipend av
Anne Beate Helseth Udal, Valjbona Tiric Preljevic og Mariann Gjervik Heldahl er tre av de fire som har blitt tildelt stipend av NORSMAN til utvikling av post-doktor søknader.

​Forskningsnettverket NORSMAN ønsker å stimulere til utvikling av post-doktor prosjektsøknader innen symptomer og symptomhåndtering. Derfor har vi nå tildelt fire stipend til utvikling av post-doktor prosjektsøknader på 100 000 kroner. Vi er glade for den store interessen, og at det har kommet søknader fra mange ulike fagmiljøer.

Vi setter pris på alle søknadene vi har mottatt og oppfordrer enda flere til å søke ved neste anledning. 

De fire som har blitt tildelt stipend er:

  • Anne Beate Helseth Udal. Lege/Psykiater/PhD ved DPS Aust-Agder.
  • Mariann Gjervik Heldahl. Audiofysiker/PhD ved ØNH Oslo Universitetssykehus
  • Valjbona Tiric Preljevic. Overlege i psykiatri/PhD ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse.
  • Sigrid Elisabet Medhus. Overlege/Psykiater/PhD ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Vi i NORSMAN ønsker nå å hjelpe disse til å utvikle sine post-doktor prosjektsøknader, slik at det kan bli gjennomført ny forskning som kan hjelpe pasienter med symptomhåndtering. 

Du kan du lese mer om hva hver og en av de ønsker å forske på, her på våre nettsider i løpet av de nærmeste ukene og månedene som kommer. Følg oss gjerne på vår Facebookside for å lettere bli oppdatert på nytt fra NORSMAN. 

Fant du det du lette etter?