Seniorrådgiver i Forskningsrådet Siv Øverås kommer til seminaret 5. april

Siv Øverås er sosiolog og seniorrådgiver i Forskningsrådet. Hun kommer for å fortelle hva forskningsrådet mener er sentralt for forskningsmiljøer å vurdere når de planlegger og designer søknader om forskningsmidler til Forskningsrådet.

Siv Øverås er teammedarbeider i program for gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester som er et stort program i Helseavdelingen i Forskningsrådet. Her leder hun en arbeidsgruppe om Brukermedvirkning i forskning.

Den 5. april kommer hun til Lovisenberg på NORSMAN sitt seminar om brukermedvirkning i forskning.

– Brukernes medvirkning i ulike deler i forskningsprosessen vil kunne bidra til bedre og mer relevant forskning, sier Øverås.

På seminaret skal Øverås si noe om hva Forskningsrådet mener er sentralt for forskningsmiljøer å vurdere når de planlegger og designer søknader om forskningsmidler i til Forskningsrådet.

Har du enda ikke meldt deg på seminaret er det fortsatt ca. 20 plasser igjen. Påmeldingen finner du her:
https://no.surveymonkey.com/r/73WGX7S

Seminaret er åpent for alle interesserte og vil finne sted på det nye auditoriet på Lovisenberg sykehus.
Påmeldingsavgiften er satt til 200 kroner, og inkluderer lunsj, te og kaffe.