HELSENORGE
NORSMAN seminar brukermedvirkning

Spørsmål og svar med foredragsholder og brukerrepresentant Daniel Ask

Vi har tatt en prat med foredragsholder Daniel Ask, brukerrepresentant i Helse Møre og Romsdal HF, før han kommer til NORSMAN sitt seminar om brukermedvirkning i forskning på Lovisenberg Diakonale Sykehus 5. april.

​1) Hvem er du?

– Jeg er fysioterapeut hos Aspøya Fysiomed. Jeg er også brukerrepresentant i Helse Møre og Romsdal HF, og medlem i forskningsutvalget og innstillingsnemda for vurdering av forskning i foretaket. 

2) Hva jobber du med nå?

– I tillegg til det jeg allerede har nevnt er jeg brukerrepresentant ved kreftforeningens forskningssøknader for 2016/2017, og medlem i MR cancer gruppen ved St. Olav. 
 Han er også  brukerrepresentant i kreftregisterets styringsgruppe i PROM.
  

3) Hvorfor er det viktig med brukermedvirkning i forskning?

– Det er viktig fordi brukermedvirkning i forskning er et virkemiddel og en arbeidsform for å få en enda bedre helsetjeneste.  

4) Kan du si litt om foredraget ditt?

– Foredraget skal handle om positive og negative sider ved brukermedvirkning i forskning. Jeg vil også ta opp om det er hensiktsmessig med brukermedvirkning i forskning.  

Fant du det du lette etter?