Tre nye år for NORSMAN

NORSMAN har fått tildelt nye midler og fortsetter arbeidet med å løfte frem symptomforskning

Etter tre gode år har NORSMAN fått tildelt nye midler av Helse Sør-Øst og skal videreføre arbeidet som er startet med å styrke forskning på symptomer, symptomlindring og livskvalitet hos pasienter med ulike kroniske tilstander og plager.

Nettverket har fått tildelt totalt 4,5 million kroner som skal brukes til drift fra og med august 2019

Midlene skal brukes til å styrke forskningen vår ytterligere. Vi vil også avholde minimum ett seminar i semesteret, hente inn gjesteprofessorer, frikjøpe eksperter og utenlandsstipendiater. Det er et mål for oss å øke forskningen innen symptomlindring og vi ønsker å formidle betydningen av denne forskningen for pasienter og deres pårørende.

– Det er av stor betydning for oss at vi fikk videre finansiering av nettverket. Vi har satt i gang samarbeid og forskning vi ønsker å følge opp. Vi er glade for å arbeide videre, sier leder i NORSMAN Tone Rustøen.

Det er foreslått en rekke tiltak til hva pengene mer konkret skal gå til men dette vil vi komme tilbake til når alt er klart.

– Vi vil fortsette med de samme satsningsområdene i de neste tre årene, og styrke det regionale samarbeidet ytterligere. Ved å invitere en gjesteprofessor i halvåret knytter vi også viktige utenlandske kontakter, sier Rustøen.

Fant du det du lette etter?