HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Kan oppvarming av nerver redusere nakkesmerter?

Langvarige nakkesmerter er plagsomt og fører ofte til begrensninger i hva man kan eller klarer å gjøre  og kan redusere livskvaliteten betraktelig. Nå undersøker forskere ved Avdeling for smertebehandling på Oslo universitetssykehus (OUS) om oppvarming av nerver i nakken kan behandle slike smerter.

Illustrasjon
Illustrasjon fra Shutterstock.

Tekst: Christopher Ekholdt, forskningskoordinator og intensivsykepleier, MSc, Bård Lundeland, overlege PhD og Gunnvald Kvarstein, overlege PhD, Avdeling for smertebehandling, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Privat, OUS og Shutterstock.

Bilde av logo 

Metoden har vært brukt i lang tid, men det må forskes mer for å vurdere effekten av slik behandling.

Prosjektleder og overlege Gunnvald Kvarstein forklarer:

-Livskvalitet er sammensatt, og det er flere grunner til at livskvaliteten reduseres ved nakkesmerter. Mange pasienter sliter med søvnproblemer, hodepine og redusert energi. Nakkesmerter er også en vanlig årsak arbeidsfravær.

Mange årsaker til nakkesmerter

Noen personer blir operert for nakkesmerter, men dette forbeholdes ofte pasienter der nerver kommer i klem ofte på grunn av prolaps. Det er imidlertid mange årsaker til nakkesmerter. Ofte er det små muskler i nakken som fører til nakkesmerte.

Bilde av Christopher Ekholdt

Christopher Ekholdt, forskningskoordinator.

Hos enkelte kan nakkesmertene være knyttet til små ledd på siden av nakkevirvlene. VI kaller dem for fasettledd. Fasettleddene bidrar til å stabilisere ryggraden og kan føre til smerte etter nakkesleng eller ved slitasjegikt.

Ved bruk av radiofrekvensbehandling (RF-behandling) varmes nervene opp ved hjelp av en strømførende spesialnål. Når nålen står rett ved nervene, varmes tuppen av nålen med bruk av radiofrekvensstrøm. Dette fører til at nerven ikke kan sende smertesignaler fra fasettleddet til hjernen.

Avdeling for smertebehandling på OUS gjennomfører nå en studie der vi undersøker om radiofrekvensbehandling kan hjelpe pasienter som har hatt nakkesmerter over lengre tid. Kvarstein sier:

-Dette gjør vi fordi det fortsatt er uklart om slik behandling kan hjelpe personer med smerter fra fasettleddene. Vi ønsker ikke å gjøre radiofrekvensbehandling hvis det ikke er disse nervene som er årsaken til nakkesmertene. Dette tester vi ved å sprøyte lokalbedøvelse inn mot samme nerve. Ut fra effekten lokalbedøvelsen har, kan vi vurdere om slik behandling kan ha effekt.

Bilde av kunstig nakkevirvel
Illustrasjon av nakkevirvel. Foto: OUS.

Visse kriterier må oppfylles for å delta i studien

Forskningsteamet består av overlege Bård Lundeland og forskningskoordinator Christopher Ekholdt i tillegg til Gunnvald Kvarstein. Bård Lundeland presiserer:

-Denne studien er viktig for å avklare rollen til denne metoden innenfor langvarige nakkesmerter. Derfor håper vi at personer som er interessert kontakter oss via et elektronisk spørreskjema. Lege, manuell terapeut eller kiropraktor kan også henvise pasienter for vurdering av studiedeltakelse. Dette gjøres ved å henvise pasienter til avdelingen på vanlig måte. 

RF-studien - kan jeg delta? Fyll ut spørreskjema for å undersøke om du kan delta i studien.

Hvis spørreskjemaet tilsier at man kan delta, får pasienten tilbud om konsultasjon med en av legene knyttet til studien. Der gjøres det et intervju og fysisk nakkeundersøkelse. I tillegg vil vil vi foreta to til fire testblokader med lokalbedøvelse for å avklare om smertene er knyttet til fasettledd.

I forskningsstudien får halvparten av pasientene oppvarming av nervene med radiofrekvensstrøm, mens for den andre halvparten føres nålen inn mot nerven, men uten oppvarming med radiofrekvens strøm, dette kalles for sham-behandling.

Verken pasienten eller studiepersonellet vet hvilken behandling som er gitt. Pasienter som får sham-behandling vil få tilbud om radiofrekvens behandling etter 6 måneder, dersom kriteriene for behandling fremdeles er oppfylt.

Oppfølging

En uke etter behandlingen vil en fra personalet ved avdelingen ringe pasienten for å høre hvordan det går. Etter 1, 3, 6, 9 og 12 måneder vil studiepersonell ringe for et kort telefonintervju, før påfølgende utfylling av et elektronisk spørreskjema.

Her kan du lese mer om RF-studien ved Avdeling for smertebehandling, Akuttklinikken, OUS.

Les mer om Avdeling for smertebehandling ved OUS.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

 

Fant du det du lette etter?