HELSENORGE

Elektronisk undervisning - eldre og smerte

Disse foredragene er rettet mot helsepersonell som er interessert i-, jobber med- og behandler smerte hos eldre personer. Undervisningen tar blant annet for seg vurdering, diagnostisering og behandling av smerte hos eldre. En rekke lærerike pasientkasuistikker viser hvilke feil man fort kan gjøre, og gir gode tips til hvordan rette opp feilene og gi bedre smertelindring.

​1 - Eldre og smerte - Bakgrunn

 

2 - Hvorfor eldre har mer smerte

 

3 - Vurdering og diagnose av smerter hos eldre

 

4 - Behandling av smerte hos eldre

 

5 - NSAIDs og eldre

 

6 - NSAIDs og steroider hos eldre

 

7 - Multifarmasi og analgetika hos eldre

 


 8 - Antikolinerge medikamenter hos eldre

 

9 - Antidepressiva og eldre

 

10 - Tramadol hos eldre

 


 11 - Problemer med protonpumpeinhibitorer, del 1

 

12 - Problemer med protonpumpeinhibitorer, del 2

 
Fant du det du lette etter?