HELSENORGE

Symptomer på posttraumatisk stress hos pasienter med langvarig smerte

Doktorgradsprosjekt viser at en av fem pasienter med langvarig smerte opplever så omfattende symptomer på posttraumatisk stress at de kvalifiserer for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Psykolog og PhD stipendiat Lene Linnemørken

Symptomer på PTSD er vanlig

I en artikkel basert på doktorgradsarbeidet sitt, viser psykolog Lene Linnemørken at nesten 21 % av pasientene med langvarige smerter har så omfattende symptomer på posttraumatisk stress at de kvalifiserer for diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Typiske slike symptomer er uønskede minner eller drømmer om den traumatiske hendelsen. Disse pasienten unngår ofte tanker, følelser, personer eller steder knyttet til hendelsen, og de er mindre interesserte i aktiviteter de pleide å like. I tillegg kan de slite med konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Linnemørken utfører studien i samarbeid med sine veiledere Silje Endresen Reme (professor, psykologspesialist), Lars-Petter Granan (PhD, overlege) og Synne Stensland (PhD, lege).


Registerdata

Linnemørken har analysert data fra nesten 700 pasienter som har svart på spørreskjemaer i Smerteregisteret ved Oslo Universitetssykehus. Hun brukte svarene på disse spørreskjemaene til å undersøke hvor mange pasienter som kvalifiserer for PTSD, og om disse pasientene har det verre enn andre når det kommer til helse og funksjon.

Pasienter med PTSD og langvarig smerte har det verre

I studien ble pasienter med både PTSD og langvarig smerte sammenlignet med pasienter med kun langvarig smerte. Da viste det seg at pasientene med PTSD har sterkere og mer plagsom smerte. Denne pasientgruppen opplever også at de har dårligere helse, lavere fysisk funksjonsevne, de sover dårligere og har mer fatigue. I tillegg opplever de mer psykisk stress, har mer katastrofetanker, opplever i større grad urettferdighet og har lavere tro på at de kan mestre utfordringer i livet

Studiens betydning for klinikk og behandling

Studien fremhever hvor viktig det er å ha oppmerksomhet på PTSD når pasienter kommer til utredning og behandling for langvarige smerter. Siden mer enn hver femte pasient kvalifiserer til en PTSD diagnose, bør klinikere være oppmerksomme på at pasienten de har foran seg kan ha opplevd et traume som fremdeles gir plager. Det er dermed nødvendig å identifisere pasientene dette gjelder, da PTSD kan forverre prognosene for forløp og utfall av smertebehandlingen. Pasienter som har både langvarige smerter og PTSD kan i mange tilfeller ha behov for en mer helhetlig tilnærming i behandlingen, der både de fysiske, psykiske og sosiale aspektene av lidelsene blir adresserte. 

Hele studien kan du lese i en vitenskapelig artikkel skrevet av Linnemørken og hennes kollegaer (2020): Prevalence of Posttraumatic Stress Symptoms and Associated Characteristics Among Patients With Chronic Pain Conditions in a Norwegian University Hospital Outpatient Pain Clinic