HELSENORGE

Smerte hos eldre og gamle er vanlig og ofte vanskelig å behandle.

Bilde av mann med smerter

Eldrebølgen er her

Det blir stadig flere eldre, og allerede i 2020 var det flere over 65 år enn under 14 år i Norge. Dessverre er det ikke alle som har god helse i alderdommen. Mange lider av helsetilstander der smerte er en stor del av symptombildet. Typisk ser vi økning av smerte med høyere alder: Av alle over 75 år har 23 % ryggsmerter, mens forekomst for alle aldre er bare 9 %. Femten prosent av eldre har smertefull kneartrose (forekomst for alle aldre 3,7 %), og 25 % har andre muskelskjelett smerter (forekomst for alle aldre er 8 %) (1). Langvarig nevropatisk smerte etter helvetesild (postherpes nevralgi) øker også markant med alderen. Onkologene blir flinkere til å behandle kreft, og antallet øker av kurerte kreftpasienter som overlever med nerveskadesmerter etter kirurgi, strålebehandling og cytostatika (2). Store undersøkelser viser at hos kvinner øker forekomst av langvarige smerter med alderen helt fra puberteten, og mer enn halvparten av enker over 80 år har smertefulle helseproblemer (3).


Vurdering og medikamentell behandling av eldre med smerte

Smertevurdering og smertebehandling kan ofte bli vanskelig på grunn av aldersrelaterte sykdommer og redusert organfunksjon. De eldre hører og ser dårligere, smaker og lukter mindre, og alle somatosensoriske stimuli må være sterkere for å oppfattes. Eldre pasienter behandles ofte med flere medisiner som ikke går godt sammen med smertelindrende medisiner. Interaksjoner kan redusere den smertelindrende effekten av analgetika, og øke risiko for uheldige og potensielt farlige bivirkninger.

Nyrefunksjon og analgetika

Nyrefunksjon minker på grunn av aldringsprosessene med omlag 1 ml/min i glomeulær filtrasjonsrate (GFR) hvert år fra omkring 40 års alder (4). Vanlig brukte NSAID, i kombinasjon med en ACE-inhibitor og et diuretikum for hjertesvikt og/eller høyt blodtrykk, er svært uheldig for gjenværende nyrefunksjon (4). Slik redusert nyrefunksjon fører til akkumulering av aktive metabolitter av både morfin og oksykodon, slik at vanligvis «normale» doser kan gi både alvorlig svekket åndedrett, sedasjon og kognitiv svikt. Medisiner som brukes for nevropatisk smerte, for eksempel pregabalin (Lyrica) og amitriptylin (Sarotex), skilles i for liten grad ut i en skadet nyre. Dermed fører vanlig dose av disse medikamentene til søvnighet, svimmelhet og blodtrykksfall når de reiser seg opp. Disse bivirkningene av analgetika øker risiko hos eldre personer for fall i trapp og snubling i gulvtepper.

Akutte sterke smerte etter skader, ikke minst etter fall, gjør at de eldre kan trenge både paracetamol og opioider. NSAID kan også brukes, men bare i noen få dager da disse medikamentene medfører en betydelig risiko for alvorlige bivirkninger hos eldre personer. Risiko for bivirkninger kan reduseres noe ved at NSAID administreres transdermalt ved å smøre på huden over smertefulle områder med en krem eller gel med NSAID i. Disse topikale NSAIDene kan være effektive i å lindre kne og finger smerter, men de er mindre effektive for smerter i ankel eller skulder (5, 6). Dersom et potent opioid er nødvendig for å oppnå smertelindring, kan buprenorfin være et alternativ. Buprenorfin kan gis som plaster (transdermalt) eller som sublingvale tabletter (transmucosalt). Buprenorfin skilles bare ut gjennom nyrene, men med riktig og forsiktig dosering kan buprenorfin være et effektivt og trygt opioid også for eldre pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Se ReKS sin side med elektronisk undervisning for undervisningsvideoer om Eldre og smerte


 

Fysisk aktivitet og endogen smertekontroll

Toleranse for langvarig smerte kan bedres ved at eldre pasienter er fysisk aktive, og derved styrkes de endogen smertekontroll-mekanismene i sentralnervesystemet. Eldre og inaktive pasienter med smerte kan motiveres til å komme i gang med fysisk aktivitet ved å forklare dem hvor viktig fysisk aktivitet er for rehabilitering og toleranse av smerteplager. Det er viktig at de eldre forstår at litt fysisk aktivitet er svært mye bedre enn ingen aktivitet.

Av: Harald Breivik

Bilde av Harald Breivik

MD, DMedSci, FRCA
Professor emeritus, Medisinske Fakultet, Universitetet I Oslo.
Oslo Universitetssykehus
Grunnlegger av Scandinavian Journal of Pain
Email: harald.breivik@medisin.uio.no

Referanser

Briggs AM, Cross M, Hoy DG, Sanchez-Riera L, Blyth FM, Woolf AD, March L. Musculoskeletal Health Conditions Represent a Global Threat to Healthy Aging: A Report for the 2015 World Health Organization World Report on Ageing and Health. Gerontologist. 2010;56(Suppl.2): S24.3-55.

Shapiro CL. Cancer survivorship. N Engl J Med. 2018;379: 2438-50.

Folkehelseinstituttet (FHI). Folkehelserapport 2010, kapittel 16 Kroniske smerter. Oslo: Folkehelseinstituttet; 12.04.16; hentet 25.03.21. Tilgjengelig fra www.fhi.no

Mühlberg W, Platt D. Age-Dependent Changes of the Kidneys: Pharmacological Implications. Gerontology. 1999;45:243-253.

Machado GC, Abde-Shaheed C, Underwood M, Day RO. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for musculoskeletal pain. BMJ. 2021;372:n104.

Sharma L. Osteoarthritis of the knee. N Engl J Med. 2021;384:51-9.