Webinarplan ReKs

ReKS arrangerer webinarer for å spre kunnskap og kompetanse om smerte til helsepersonell. Vi engasjerer dyktige og kunnskapsrike forelesere på aktuelle tema om smerte og smertebehandling. Du kan delta via pc eller smarttelefon. Webinarplattformen vi bruker er HelseNorge.

Se her for informasjon om pålogging til Webinar.


Nevropatisk smerte – diagnostikk og behandling

Tirsdag 20. oktober

Klokken 14.30 – 15.30

Overlege Bård Lundeland og professor Per Hansson er to drevne forskere og klinikere. De tar opp hvordan diagnostisere nevropatisk smerte, og hvordan behandle nevropatisk smerte med medikamenter og nevrostimulering. Relevante pasientkasuistikker blir presentert og diskutert.


Meld deg på webinaret her.

Påmelding er ikke bindende, men vi ønsker oversikt over hvor mange som skal delta.