HELSENORGE

Webinarplan ReKs

ReKS arrangerer webinarer for å spre kunnskap og kompetanse om smerte til helsepersonell. Vi engasjerer dyktige og kunnskapsrike forelesere på aktuelle tema om smerte og smertebehandling. Du kan delta via pc eller smarttelefon.

Lokalbehandling med capsaicin (Qutenza) og lidokain (Versatis) i smertebehandling.

Dette webinaret ble avholdt den 19. oktober, av legene Gunnvald Kvarstein, Per Hansson, og sykepleierne Siv Sjølie og Frøydis Petersen


Se våre sider om elektronisk undervisning for videoer om de samme temaene: Elektronisk undervisning - Behandling av nevropatiske smerter - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no

       


 

NY DATO!  Tirsdag 15. februar (kl. 1430 - 1600)

Planlagt webinar 7. des. ble avlyst pga sykdom. Det er derfor satt opp nytt tidspunkt.

Ryggsmerter - diagnostikk, nomenklatur og behandlingsprinsipper.

Dette webinaret holdes av Lars-Petter Granan, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege, PhD. Per Hansson, spesialist i neurologi, overlege, DMSc, professor ved Karolinska Institutet. Bård Lundeland, spesialist i anestesiologi, overlege, PhD, Alle jobber på Avdeling for smertebehandling, OUS.

Utgangspunktet er IASPs plansje for patofysiologisk vurdering laget i forbindlese med IASPs kampanje "2021 Global year of Back pain". Webinaret fokuser på lumbosakrale smerter med eller uten smerter i bein.

  • Klassifisering av smererte i henhold til IASP.
  • Referert versus projisert smerte i bein fra det lumbosakrale området
  • Diagnostikk med vekt på fasettledd i korsryggen (15 min)
  • Tre pasientkasuistikker laget av IASP
  • Detaljert diskusjon av diagnostisk opparbeiding, smerteklassifisering, inkludert foreslåtte kasusforbedringer til IASP og behandling. (60 min).
  • Generell diskusjon med deltakere. (15 min)

Vær forberedt :-)
Les IASPs plansje for patofysiologisk vurdering av ryggsmerter før webinaret!

Meld deg på her

  
 Lenke til webinaret


Torsdag 5. mai, klokken 1430 – 1600

Utprøvende behandling med legemiddel utenfor indikasjon («off-label»).


Hvem betaler for medisinene? Hvit resept, blå resept, H-resept eller utprøvende behandling?

  • Nasjonal retningslinje for utprøvende behandling vil bli presentert.
  • Hvilke smertemedikamenter omfattes av denne retningslinjen?
  • Lokale / regionale regler

 Målgruppe: Alle leger, og ansatte ved smerteklinikker.

Meld deg å her

Lenke til webinaret