Kurs i Traumesykepleie (KITS)

Kurs i traumesykepleie (KITS) er et kurskonsept utviklet av Avdeling for traumatologi, Akuttklinikken.

KITS er et kurstilbud til sykepleiere som jobber i akuttmottak, anestesi, operasjon, intensiv, postoperativ og eventuelt traumekirurgisk sengepost.

KITS-kurset henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumer i helseregionene. Målet med KITS er å gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter.  

KITS-kurs kan arrangeres lokalt på hvert enkelt sykehus med 15-20 deltakere.

Målet er at KITS også kan bli et selvgående kurs som sykehusene selv kan arrangere. 

Informasjon om kursinnhold og kursdager, se Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi hjemmesider: KITS

Har du spørsmål til kurset eller innhold, send en e-post til traumatologi@ous-hf.no

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.