Kurs i Traumesykepleie: KITS og KITS2

KITS

Kurs i traumesykepleie (KITS) er et kurskonsept utviklet av Avdeling for traumatologi, Akuttklinikken.

KITS er et kurstilbud til sykepleiere som jobber i akuttmottak, anestesi, operasjon, intensiv, postoperativ og eventuelt traumekirurgisk sengepost.

KITS-kurset henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumer i helseregionene. Målet med KITS er å gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter.  

KITS-kurs kan arrangeres lokalt på hvert enkelt sykehus med 15-20 deltakere.

Målet er at KITS også kan bli et selvgående kurs som sykehusene selv kan arrangere. 

Informasjon om kursinnhold og kursdager, se Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi hjemmesider: KITS


KITS2

«Kurs i Traumesykepleie på Intensiv» kurskonsept. I Norge er det per nå ingen kurs som retter seg mot sykepleiere som tar seg av traumepasienter etter den initiale behandlingen. KITS2 er utformet med mål om å gi sykepleiere på overvåkingsavdelinger, som postoperativ og intensivavdelinger, økt kunnskap og kompetanse om traumepasienter.  Les mer om kurset her KITS 2

Har du spørsmål til KITS kursene, send en e-post til kits@ous-hf.no

 

Fant du det du lette etter?