HELSENORGE

Pasientinformasjon for Traumepasienter

De færreste går rundt og tenker at «i dag kommer jeg til å bli alvorlig skadet!».  En alvorlig skade med påfølgende opphold på sykehus og rehabilitering skaper uro og bekymring hos både pasient og pårørende. Denne informasjonssiden er laget som en kortfattet orientering om hvordan mottak og behandling av pasienter med potensielt alvorlige skader er organisert ved OUS Ullevål.

Ankomme sykehus

Alvorlig skadde pasienter kommer nesten alltid til sykehuset med bilambulanse eller ambulansehelikopter. På sykehuset vil pasienten bli mottatt av traumeteamet på Traumestua som er et spesialbygget for dette formålet.  Traumeteamet på OUS Ullevål står klare til å ta i mot pasienter 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Teamet består av leger, sykepleiere, radiografer og bioingeniører med forhåndsdefinerte oppgaver. På traumestua gjennomgår pasienten en rask, målrettet undersøkelse for å avdekke eventuelt alvorlige skader som krever umiddelbare tiltak. Men de fleste pasientene vil etter den første undersøkelsen på Traumestua kunne gjennomgå ytterligere utredning med for eksempel CT-undersøkelse og deretter flyttes til en overvåkingsenhet for videre observasjon eller i påvente av operasjon.

Sykehusopphold

Det videre forløpet avhenger av skadetype og skadeomfang. Hver pasient må få et individuelt tilpasset opplegg slik at sluttresultatet skal bli så godt som mulig.

Personellgrupper som er involvert i behandlingen av skadde pasienter inkluderer kirurger, anestesileger, medisinere, sykepleiere, fysioterapeuter, infeksjonsmedisinere, farmasøyter, ernæringsspesialist, psykologer, logoped, sosionomer, helsesekretærer, prestetjeneste for ulike trossamfunn m.m.                               

Utskrivelse

Hver person, skadeomfang og rehabiliteringsbehov er ulike og unike. Pasienter kan trenge tilpasset oppfølging etter sykehusoppholdet. Dette avtales i tett samarbeid med pasient og pårørende.

Traumepasient.no

Siden er utarbeidet av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume).

Traumepasient.no er en brukerside for pasienter og pårørende av skadde. Pasienter og deres pårørende finner informasjon om hva som skjer gjennom hele behandlingskjeden – fra førstehjelp og behandling på ulykkesstedet, transport til lege eller sykehus, behandling i sykehus, og rehabilitering etter fullført behandling.

Fant du det du lette etter?