HELSENORGE

Traumekurs for helsepersonell

ATLS - Avansert traumekurs for leger:

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

AIS (The Abbreviated Injury Scale) - Kurs for sykepleiere/leger/registrarer/forskere:

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus, Det Norske Nasjonale Traumeregister og Association for the Advancement of Automotive Medicine. Målgruppene er sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

DSTC NORWAY (IATSIC) - Kurs for kirurger, anestesi og operasjon:

The DSTC is designed to teach qualified surgeons in strategic thinking and decision making in the management of the severely injured patients and provide them with practical surgical skills to manage major organ injuries. It is an intensive 3 day course comprising lectures, interactive case discussions and practical surgical skills training with a faculty consisting of national and international experienced trauma surgeons.

Kurs i traumesykepleie / KITS / KITS2 

KITS henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumer i helseregionen. Målet med KITS er å gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter.

KITS2 «Kurs i Traumesykepleie på Intensiv» er et nytt kurskonsept. I Norge er det per nå ingen kurs som retter seg mot spesialsykepleiere som tar seg av traumepasienter etter den initiale behandlingen. KITS2 er utformet med mål om å gi sykepleiere på overvåkingsavdelinger, som postoperativ og intensivavdelinger, økt kunnskap og kompetanse om traumepasienter. 

Traumekursene arrangeres i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og OUS, Avdeling for traumatologi.

Spørsmål til traumekursene, send en epost til traumatologi@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?