HELSENORGE

Traumekurs for helsepersonell

Det er flere traumekurs helsepersonell kan ta.

ATLS – avansert trau​mekurs for leger

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

AIS (The Abbrevia​ted Injury Scale) –​ kurs for sykepleiere, leger, registrarer og forskere

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus, Det Norske Nasjonale Traumeregister og Association for the Advancement of Automoti​ve Medicine. Målgruppene er sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

DSTC NORWAY (IATSIC) – kurs for kirurger, anestesi ​​og operasjon

The DSTC is designed to teach qualified surgeons in strategic thinking and decision making in the management of the severely injured patients and provide them with practical surgical skills to manage major organ injuries. It is an intensive 3 day course comprising lectures, interactive case discussions and practical surgical skills training with a faculty consisting of national and international experienced trauma surgeons.

Kurs i traumesykepleie​, KITS og KITS2

KITS henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumer i helseregionen. Målet med KITS er å gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter.
K​ontakt oss​: Har du spørsmål til KITS kursene, send en e-post til kits@ous-hf.no.​​

KIT​S

Kurs i traumesykepleie (KITS) er et kurskonsept utviklet av Avdeling for traumatologi, Akuttklinikken.
KITS er et kurstilbud til sykepleiere som jobber i akuttmottak, anestesi, operasjon, intensiv, postoperativ og eventuelt traumekirurgisk sengepost.
KITS-kurset henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumer i helseregionene. Målet med KITS er å gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter.  
KITS-kurs kan arrangeres lokalt på hvert enkelt sykehus med 15–20 deltakere.
Målet er at KITS også kan bli et selvgående kurs som sykehusene selv kan arrangere.

KITS​​2

«Kurs i Traumesykepleie på Intensiv» kurskonsept. I Norge er det per nå ingen kurs som retter seg mot sykepleiere som tar seg av traumepasienter etter den initiale behandlingen. KITS2 er utformet med mål om å gi sykepleiere på overvåkingsavdelinger, som postoperativ og intensivavdelinger, økt kunnskap og kompetanse om traumepasienter. 
KITS2 «Kurs i Traumesykepleie på Intensiv» er et nytt kurskonsept. I Norge er det per nå ingen kurs som retter seg mot spesialsykepleiere som tar seg av traumepasienter etter den initiale behandlingen. KITS2 er utformet med mål om å gi sykepleiere på overvåkingsavdelinger, som postoperativ og intensivavdelinger, økt kunnskap og kompetanse om traumepasienter. Traumekursene arrangeres i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) og OUS, Avdeling for traumatologi.​​

Kontakt o​​​​ss​

Spørsmål til traumekursene, send en epost til traumatologi@ous-hf.no.​​
Fant du det du lette etter?