BigMed

Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter.

BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt i fire ulike pasientcaser vil vi arbeide med teknologi og prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020. Du kan lese mer om BIGMED her: www.bigmed.no

Har du spørsmål til BIGMED eller ønsker å bidra, ta kontakt med prosjektleder Vibeke Binz Vallevik.

Fant du det du lette etter?