Pris til Intervensjonssenteret

Foto fra operasjonsstuen
 

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus og Sopra Steria mottok tirsdag kveld den globale prisen Microsoft Health Innovation Awards for sitt arbeid med å bringe Microsoft HoloLens-teknologi inn i operasjonssalen.  

Prisen ble delt ut i Orlando, USAunder årets HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), en av verdens største konferanser innen helse og teknologi. Microsoft Health Innovation Awards går til helseaktører som bruker Microsoft-teknologi for å bedre hverdagen til pasienter og helsearbeidere, og som fremmer effektivisering og innovasjon.

Ved hjelp av Microsoft HoloLens har Oslo universitetssykehus og Sopra Steria skapt et “mixed reality”-miljø knyttet til operasjon av leverkreftpasienter og barn med hjertefeil. Ved hjelp av en applikasjon blir eksisterende 3D-modeller av kroppsorganer visualisert, noe gjør det enklere for kirurgene å planlegge operasjonen.