HELSENORGE

Barneanestesileger

​Barneintensiv bemannes av barneanestesiteamet som har ti overlegehjemler.

Legene er erfarne spesialister i anestesiologi med arbeidsområde anestesi- og intensivbehandling av barn. Syv av overlegene har medisinsk doktorgrad innen emner som resuscitering, hjerte- og sirkulasjonsfysiologi, nevrointensivbehandling og nyfødtmedisin. En av overlegene har dobbeltspesialitet i anestesiologi og pediatri. Syv har gjennomført toårig videreutdanningsprogram i intensivmedisin og/eller barneanestesi i regi av Scandinavian society of anesthetic and intensive care medicine (SSAI). To av overlegene sitter i dag i styringsgruppen for programmet i barneanestesi- og intensivmedisin.

Avdelingen utdanner spesialistkandidater i anestesiologi og har SSAI kandidater i videreutdanning i anestesi og intensivbehandling av barn. To av barneanestesiteamets overleger er ansvarlig for barneintensivdelen i kurspakken til spesialistutdanningen i anestesiologi. Barneanestesiteamet har en beredskapsordning for spesielle utfordringer ved komplekse hjertefeil og har ansvar for barn på Thoraxkirurgisk intensiv, Rikshospitalet.IPAI
Interessegruppe for Pediatrisk Anestesi og Intensivmedisin (IPAI)
IPAI er en interessegruppe under NAF, dannet for leger som jobber med barn innen anestesi og intensivmedisin.
Det skal være en møteplass for faglige diskusjoner og for å kunne gi et bredere kontaktnett. Vi ønsker å sette fokus på kvalitet, sikkerhet, kunnskap og jobbe for å bedre forståelsen for barns spesielle behov. Målet er å bidra til økt kunnskap om barn for kolleger med ansvar for anestesi og intensivbehandling av barn.
I Norge, hvor vi bor så spredt, krever det mer av hver enkelt for å skape et godt samarbeid slik at vi kan ivareta pasientene på best mulig måte. IPAI kan gjøre det lettere å ta kontakt med kolleger om problemstillinger vedrørende barn.
Det er dannet et styre for å få en bred forankring med interesserte fra forskjellige sykehus.
 
Styret består av:
Wenche Bakken Børke, OUS Rikshospitalet
Ingrid Marie Drage, OUS Ullevål
Erik Isern, St Olavs Hospital
Atle Ulvik, Haukeland Universitetssykehus
Unni Charlotte Ytterdahl Bergland, Stavanger Universitetssykehus
Ole Fredrik Lund, Sykehuset Østfold 
Signe Søvik, AHUS
Bjørn Anders Kroken, UNN, Tromsø

Vi inviterer alle interesserte til å ta kontakt, både dere som kun ønsker et bredere kontaktnett, og dere som gjerne vil være med å planlegge veien videre.  
For kontakt: barneanestesi@nafweb.no
NAFweb: www.nafweb.no


Fant du det du lette etter?