HELSENORGE

Praktisk om oss

Når barnet ligger på Barneintensiv blir hvert enkelt barn ivaretatt av en spesialsykepleier. Det er ni sengeplasser fordelt på to rom og ett isolat. Vi har ingen faste besøkstider.

​Når barnet ligger på Barneintensiv blir hvert enkelt barn ivaretatt av en spesialsykepleier. Det er ni sengeplasser fordelt på to rom og ett isolat. Vi har ingen faste besøkstider.

Foreldre/omsorgspersoner kan være hos barnet stort sett når de måtte ønske. Søsken, familie og venner er velkommen på besøk. Vi vil gjerne at det ikke er flere enn to pårørende inne hos barnet samtidig. Dette av hensyn til plass og støy.

Barn på intensiv er veldig syke og det kan plutselig oppstå en situasjon hvor et barn trenger ekstra innsats. Da er det viktig for oss at besøkende til de andre barna forlater rommet. Dette både for å ivareta taushetsplikten overfor barnet som trenger bistand og fordi vi trenger arbeidsrom.

Legevisitten foregår på formiddagen. Legene har tilsyn med barnet gjennom hele døgnet.

Informasjon til de pårørende gis av leger og sykepleiere. Pårørende blir fortløpende informert om endringer i tilstand og hva som planlegges fremover i tid. Det kan være vanskelig å huske og forstå all informasjon som blir gitt. Dersom noe er uklart, be gjerne om gjentagelser og mer informasjon. Vi anbefaler å notere etter en samtale og skrive ned spørsmål fortløpende. Ved språkproblemer kontakter vi tolketjenesten.

Vi ber om at pårørende ikke er tilstede under vaktskiftene med mindre det er et helt spesielt behov hos barnet. Vaktskiftet foregår med rapport inne ved sengen hos barna, og vi ønsker å ivareta taushetsplikten.

Personalet har lovbestemt taushetsplikt. Vær vennlig ikke still spørsmål om andre pasienter.

Vaktskiftene er kl 0730-0815, 1430-1515, 2200-2230.

Vi anbefaler at pårørende sover/hviler seg om natten. Rom til foreldre/omsorgsperson ordnes ved avdelingen der barnet er registrert.

Hygiene: Barna er utsatt for infeksjoner så vask/sprit hendene før og etter besøket. Spør oss om hvordan du skal forholde deg til hygiene dersom du er forkjølet  eller har vært i kontakt med andre syke mennesker. Personer som har vært utsatt for smitte fra barnesykdommer kan dessverre ikke komme på besøk. Hvis du får en barnesykdom like etter at du har vært på besøk, gi oss beskjed fordi sykdom kan smitte før utslettet bryter ut.
Yttertøy må tas av før du går inn til barnet.

Blomster er dessverre ikke tillatt på pasientrommene.

Dagbok: Dagboken er til barnet fra oss på Barneintensiv. Sykepleierne ved avdelingen tar bilder og skriver korte notater om det som skjer med og rundt barnet i dagboken.  Hensikten med å skrive dagbok, er å gi barnet muligheten til å kunne forstå opplevelsene og minnene fra oppholdet på Barneintensiv. Vårt ønske er at dagboken skal kunne hjelpe barnet til å huske og om mulig få svar på noen av de spørsmål han/hun har. Om du/dere som foreldre/foresatte godkjenner det, tar vi bilder av barnet igjennom hele forløpet her på Barneintensiv.

Barnet får med seg dagboken ved utskriving.

Vi anbefaler at dere er varsomme med å bruke bilder og/eller dagboknotater i sosiale medier.

Tverrfaglig samarbeid: Vi samarbeider tett med Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (ABU), sosionom og sykehusprestetjenesten.

Dere er alltid velkommen til å ringe avdelingen hele døgnet.

Les mer om barn på sykehus og om barn som pårørende. Dere kan også lese mer generell praktisk informasjon her.

Fant du det du lette etter?