HELSENORGE

ECMO behandling

​ECMO  Extra Corporeal Membrane Oxygenation (eller ECLS Extra Corporeal Life Support). 

ECMO behandling på Rikshospitalet ble startet i 1990. To år senere ble den første pasienten transportert fra eksternt sykehus til Rikshospitalet tilkoblet ECMO i intensivambulanse. I 2000 tok man i bruk Herculesfly for å transportere ambulanse med ECMO-pasient. Etterhvert har teknisk utstyr blitt mindre og pasienttransporten går i dag med ambulansefly.

Resultatene registreres i det internasjonale ELSO (Extra Corporeal Life Support Organization) registeret.

Det er tre forskjellige ECMO behandlinger:
1.Veno-venøs ECMO gis ved lungesvikt.
2.Veno-arteriell ECMO gis ved sirkulasjonssvikt.
3.CPS: Cardio Pulmonal Support gis ved drukninger og hypotermi.

Tradisjonelt er små barn yngre enn 7 år hos oss blitt behandlet med veno-arteriell ECMO (vesentlig av teknisk årsaker) selv om de ikke har hjertesvikt.

Barn som trenger ECMO behandling behandles på Barneintensiv, unntatt nyopererte hjertebarn som behandles ved Thorax Kirurgisk Intensivavdeling.

Barn som får ECMO behandling på Barneintensiv kan ha følgende diagnoser: Meconiumaspirasjon, Congenitalt diafragmahernie, PPHN (persisterende pulmonal hypertensjon), alvorlig sepsis, pneumoni, aspirasjon, drukning, hjertesvikt ved myocarditt og cardiomyopati.

Det er utarbeidet indikasjoner og kontraindikasjoner for ECMO behandling. Barn under 2000 gram og yngre enn 35 gestasjonsuker er eksempler på kontraindikasjoner for ECMO.


 

Fant du det du lette etter?