HELSENORGE

Medisinske resultater og aktivitetstall

Vi arbeider for å levere gode medisinske resultater sammenlignet med større utenlandske intensivenheter.

Medisinske r​​​esultater 

Vi har siden 2007 registrert mortalitetsrisiko etter et scoringsystem kalt Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2). Vi har fra 2015 gått over fra PIM2 til Peditric Index of Mortality 3 (PIM3). Norsk Intensivregister (NIR) vedtok på sitt årsmøte høsten 2013 at Paediatric Index of Mortality 3 (PIM3) skal være gjeldende risikoskåringsmodell for barn under 16 år innlagt i norske intensivavdelinger (1). Det betyr at alle sykehus som håndterer slike pasienter skal rapportere data i henhold til PIM3-intensivpasienter (2). Fra 2016 er PIM3 en del av Norsk intensivregister (NIR) sin database.

Refer​​​anse​​​​

Fagermoen E. og Asplin M. PIM – Paediatric Index of Mortality.
En prediksjonsmodell for risikojustert mortalitet tatt i bruk i en norsk barneintensivavdeling. NAForum, Vol 28; 2015, nr 2.

1. Straney L, Clements A, Parslow RC et al for the ANZICS
Paediatric Study Group and the Paediatric Intensive Care Audit
Network. Paediatric Index of Mortality 3: An Updated Modell for
Predicting Mortality in Paediatric Intensive Care. Ped Crit Care
Med 2013; 14: 673-681.

2. Le Gall J, Lemeshow S, Saulnier F. A new simplified acute
physiology score (SAPS2) based on a European and North
American multicenter study. JAMA 1993; 270: 2957-2963.

Slater A. et al: PIM2: A revised version of the Pediatric Index of Mortality, Intensive Care Med (2003) 29: 278-285.

Aktivitetstall​​​

2021​​

  • Antall pasienter: 863
  • Respiratordøgn: 693

2020​

  • Antall pasienter: 894
  • Respiratordøgn: 655

2019​

  • Antall pasienter: 778
  • Respiratordøgn: 813

2018​

  • Antall pasienter: 942
  • Respiratordøgn: 1070

2017​

  • Antall pasienter: 1003
  • Respiratordøgn: 861
Tallene for respiratørdøgn vist som blokker. Du kan lese de samme tallene over.

Fant du det du lette etter?